SPOTKANIE FORMACYJNE DLA SIÓSTR 10/30+

ŚP. S. SEBASTIANA TALAR OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA
7 marca 2019
BENEDYKTYNKI ZAWIERZONE OPIECE ŚW. JÓZEFA W KALISZU
26 marca 2019
Pokaż wszystkie

SPOTKANIE FORMACYJNE DLA SIÓSTR 10/30+

W Puławach rozpoczęło się spotkanie formacyjne dla Sióstr. które składały profesję począwszy od roku 2009. Z racji piątku w okresie Wielkiego Postu rozpoczęliśmy – wraz z o.  Rafałem Antoszczukiem OFMConv – Drogą Krzyżową przygotowaną w odniesieniu do naszych zakonnych przepisów i życia wspólnego.

Sobotni dzień upływa w duchu modlitewno-refleksyjnym, przeplatany Liturgią Godzin i dobrym słowem kierowanym przez o. Rafała OFM Conv, jak i naszą s. Cecylianę Mazurkiewicz OSB, zachęcającą do powrotu do pierwotnej miłości i gorliwości, jaka towarzyszyła nam u progu zakonnej przygody. Dzisiejsza Eucharystia – jak przystało na Benedyktynki – celebrowana dostojnie i ubogacona śpiewem gregoriańskim, stanowiła centrum dnia. Popołudniowe spotkanie wspólnotowe – połączone z pantomimą i uwielbieniem – pozwoliło każdej uczestniczce zreflektować osobistą kondycję duchową i podjąć stosowne modyfikacje. Pomocą w tym względzie są niewątpliwie nasze wspólnoty, ale i osobista droga duchowych praktyk, jak chociażby adoracja czy sakramentalna spowiedź, co zresztą stanowi zwieńczenie dzisiejszego dnia formacyjnego.

Niedziela – Dzień Pański – obfitowała w spotkania Wspólnoty przy stole eucharystycznym w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, a następnie przy stole wiary – w spotkaniu z Matką marceliną OSB, która skierowała do nas budujące i zarazem wymagające słowa, zgodnie z zaleceniami naszego Zakonodawcy, św. Benedykta. Nabożeństwo posłania, prowadzone przez o. Rafała, a wzbogacone błogosławieństwem J. E. Ks. Bpa Artura Mizińskiego, sekretarza KEP, który do nas przybył – zakończyło wyjątkowy czas bycia razem. Oby Chrystus, który z różnych stron zgromadził nas przy sobie, umocnił każdą z nas swą łaską i ugruntował w miłości, dla lepszego dawania świadectwa o głębokiej z Nim relacji wszędzie tam, gdzie jesteśmy i gdzie posługujemy.