SPOTKANIE DLA MŁODYCH W DOMU NADZIEI

SIOSTRY NA MEDAL ;)
11 października 2022
S. LEONTYNA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA
16 października 2022
Pokaż wszystkie

SPOTKANIE DLA MŁODYCH W DOMU NADZIEI

Aż trudno sobie wyobrazić, że to możliwe! Ale tak, stało się faktem spotkanie dla młodzieży klas 8 i 9 w naszym klasztorze w Barze na Ukrainie mimo trwających działań wojennych…

Myślą przewodnią spotkania, zorganizowanego w dniach 14-16.10.2022 r. – były słowa zaczerpnięte z Księgi Przysłów: „Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło” /Prz 4,23/. Nie zabrakło czasu na modlitwę w parafii, udział w liturgii brewiarzowej wraz z Siostrami w kaplicy klasztornej, wysłuchanie konferencji s. Scholastyki i s. Klary oraz udział w pogodnym wieczorze we Wspólnocie.

Dziękujemy Bogu za łaskę tego spotkania, które w obliczu okrucieństwa wojny stało się dla młodych przestrzenią przywracania nadziei w klasztorze, który jest naszym domem..