SIOSTRY NA MEDAL ;)

JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO BENEDYKTYNEK W USA
2 października 2022
SPOTKANIE DLA MŁODYCH W DOMU NADZIEI
16 października 2022
Pokaż wszystkie

SIOSTRY NA MEDAL ;)

Taki pierwszy wpis pojawił się pod adresem Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które w uroczystej Gali z okazji 30-lecia Diecezji Ełckiej zostało docenione i uhonorowane medalem biskupa Ełckiego Jerzego Mazura PRO MERITIS IN EVANGELIZATIONE dedykowanym czterem naszym Siostrom:
s. Sawii Czarnackiej OSB – posługującej od 24 lat w zakrystii parafii p. w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku
s. Szymonie Guzik OSB – posługującej od 19 lat w kuchni Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku
s. Donacie Topie OSB – posługującej od 6 lat w kancelarii Ełckiej Kurii Diecezjalnej i referentce Wydziału Misyjnego
s. dr Blance Szymańskiej OSB – posługującej od 17 lat jako dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego Diecezji Ełckiej i wykładowca WSD w Ełku.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, parlamentu, służb mundurowych, przedstawiciele instytucji lokalnych, diecezjalnych, wspólnot, kapłani, siostry zakonne i inni zaproszeni goście.
Okazją do zapoznania się z posługą Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Diecezji Ełckiej, które „od pierwszego dzwonka” stanęły w gotowości służby rodzącego się Kościoła lokalnego już 30 lat temu jest artykuł s. Blanki OSB – zamieszczony poniżej – a zawarty również w jubileuszowej księdze „Ex Vita vivit”, stanowiącej obraz Kościoła ełckiego z jego trzydziestoletnią historią. Jak zauważył ks. kan. dr Marcin Sieńkowski, rektor WSD publikacja powstawała przez kilka miesięcy. „Tytuł „Ex Vita vivit” – z życia Boga żyję, odnosi się do naszej diecezji, bo podkreśla, że Kościół ełcki, nie żyje sam z siebie, ale z życia samego Boga”. Promocja tek księgi odbyła się podczas jubileuszowej gali, podobnie jak publikacja „Proboszcz z Suwałk. Droga do świętości Ks. Kazimierza Hamerszmita„. Autor, p. Grzegorz Polak z Warszawy, opowiadał o życzliwości diecezjan, którzy dali niezwykłe świadectwo o życiu i duchowości suwalskiego kapłana. Pisarz zwrócił uwagę również na piękno diecezji nie tylko urodzajnej w krajobrazy, ale również w świętych ludzi. Jak podkreślał, jest to bogactwo Kościoła ełckiego. Warto wspomnieć, że redaktorem naukowym wydań obu publikacji jest nasza współsiostra – s. Blanka OSB.

Podczas uroczystej gali został zaprezentowany film – przygotowany we współpracy z Centrum Oświatowo Dydaktycznym – w reżyserii ks. Mariusza Pawliny ze znakomitymi kadrami z drona i kamery w ujęciu p. Józefa Wójcika. Jak mówi sam reżyser, film jest opowieścią  o Kościele żywym, z jego piękną historią i ludziach, którzy go dziś tworzą.
W historię diecezji ełckiej wpisały się również Szlaki Papieskie, których Administratorem jest Centrum Oświatowo Dydaktyczne. Te papieskie trasy szczególnie latem cieszą się dużym zainteresowaniem pielgrzymów indywidualnych i grupowych. Od pewnego czasu po diecezji jeździ Sacrotruck, który jest mobilnym muzeum papieskim z zastosowaniem najnowocześniejszych form multimedialnego przekazu, w tym pokazów filmów VR 360 przybliżających historię Polski, wędrówki Szlakami Papieskimi z Karolem Wojtyłą i wiele innych tematów w tej nowoczesnej technologii, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy gali mogli również w przygotowanym montażu zobaczyć migawki z działań „SZaFy JP2 na kółkach w Sacrotrucku czyli Szlakowej Akademii Familijnej JP2 w Sacrotrucku” przemierzającej różne zakątki diecezji ełckiej i Polski. Warto wspomnieć, że projekt ten został zrealizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Do chwili refleksji zaprosił uczestników ks. kan. dr Paweł Tarasiewicz. W konferencji  na temat kontemplacji zwrócił uwagę na potrzebę zatrzymania się. „Każdy z nas ma swoją, osobistą relację z Bogiem i kontemplacja jest sposobem odczytaniem tej Bożej obecności w naszym życiu. Rzeczywistość jest taka, że Bóg ma z każdym z nas swoją relację” – mówił kapłan. Podkreślał, że trzeba nam takiej wiary, w której jest kontemplacja, która pomoże nam odczytać obecność Boga w naszym życiu.   

Był również czas świadectw. Zuzanna Hołubowicz podzieliła się swoim doświadczeniem dojrzewania wiary poprzez modlitwę. „Modlitwa jest powietrzem dla mojej duszy, jest fundamentem rozwoju mojego człowieczeństwa. To moja relacja z Bogiem. Dzisiaj, kiedy wraz z mężem przyszło nam zatrzymać się przy łóżku mojej mamy, kiedy modlimy się na różańcu, kiedy odprawiamy Drogę Krzyżową, bardziej rozumiemy sens, mękę, cierpienie Jezusa Chrystusa. Bogu dziękujemy za każde doświadczenie” – dzieliła się p. Hołubowicz.

Natomiast o tym, jak modlitwa różańcowa doprowadziła do naprawy i odbudowania relacji między synem a ojcem, swoim doświadczeniem dzielił się Janusz Tomkiel. Podkreślał ogromną rolę modlitwy i potrzebę właściwych relacji w rodzinie. Apelował do ojców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi, aby nawet o swoich trudnych historiach życia opowiadali swoim dzieciom.

Świętowanie jubileuszu jest okazją do wyrażenia wdzięczności osobom szczególnie zaangażowanym w życie Kościoła i diecezji. Medal Biskupa Ełckiego został przyznany ok. 130 diecezjanom. Wśród nich zostali odznaczeni również włodarze miasta: Tomasz Andrukiewicz, prezydent Miasta Ełku, oraz  Marek Chojnowski, starosta ełcki. 

Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta, któremu patronuje św. Jan Paweł II, wręczając biskupowi ełckiemu kielich jubileuszowy, podkreślił, że to co najważniejsze, a co dotyczy nas wszystkich dzieje się podczas Eucharystii. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy tworzyli i nadal tworzą historie diecezji ełckiej. 

Uroczystą galę uświetnił występ zjednoczonych Chórów z ełckich parafii pod skrzydłami Chóru „Kontrapunkt”, któremu dyrygował p. Rafał Sulima. Wiele radości zgromadzonym sprawił również występ „Aniołków Księdza Bosko” z parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

/opr. i zdjęcia: Siostry Benedyktynki Misjonarki & Monika Rogińska, DE & Remigiusz Makarewicz; /