SIOSTRY JUNIORYSTKI ODNOWIŁY PROFESJĘ ZAKONNĄ

POLECAMY SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA
10 lipca 2022
SREBRNY JUBILEUSZ S. PAULI DIAS NA EKWADORSKIEJ ZIEMI
13 lipca 2022
Pokaż wszystkie

SIOSTRY JUNIORYSTKI ODNOWIŁY PROFESJĘ ZAKONNĄ

„Cóż dla nas milszego nad ten Boży głos zaproszenia? Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia” /RB/

Dziś w Uroczystość świętego Benedykta patrona Europy Siostry Juniorystki w Polsce i poza granicami odnowiły na rok śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa. W akcie profesji każda Siostra potwierdziła: „Całym sercem oddaję się Chrystusowi w tej Wspólnocie, abym wspomagana łaską Ducha Świętego z pomocą Maryi Dziewicy i Wszystkich Świętych osiągnęła doskonałą miłość”.

Polecajmy nasze kochane Siostry Bogu w modlitwie, by „podążały ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii” /RB/