Pielgrzymka Osób Konsekrowanych na Święty Krzyż 4 września 2021 r.

MÓDL SIĘ – PRACUJ – NIE BĄDŹ SMUTNY ;) WEEKEND MŁODYCH W BENEDYKTYŃSKIM ZAKĄTKU DOBIEGŁ KOŃCA
30 sierpnia 2021
W ŚWIECIE MISJI
15 września 2021
Pokaż wszystkie

Pielgrzymka Osób Konsekrowanych na Święty Krzyż 4 września 2021 r.

Do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego pielgrzymowały osoby życia konsekrowanego. Życie drogą rad ewangelicznych jest decyzją, przez którą siostry zakonne i zakonnicy, chcą naśladować Pana Jezusa. Składane śluby zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, to tylko niewielka przestrzeń, przez którą uwidacznia się owo naśladowanie Pana. Naśladując Jezusa, każda osoba zakonna, czy to siostra, czy brat, kapłan, powołani są do tego, aby w dzisiejszym świecie, być świadkiem Jezusa w całym wymiarze Jego ziemskiego życia. Jako osoby życia konsekrowanego jesteśmy także wezwani do tego, aby naśladować Chrystusa, który: “Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu” (Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 22).Uroczystej Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej – Andrzej Kaleta. Mszę koncelebrowali kapłani zakonni z różnych zgromadzeń oraz współbracia ze świętokrzyskiej wspólnoty na czele z superiorem o. Marianem Puchałą OMI. W służbę liturgiczną włączyli się oblaccy nowicjusze i prenowicjusze, aktualnie przeżywający swoje rekolekcje przed złożeniem ślubów zakonnych i rozpoczęciem kanonicznego nowicjatu.W homilii biskup Kaleta mówił:Jako osoby życia zakonnego, świadomi naszego wybrania i obdarowania, przypominamy sobie potrzebę ciągłego ponawiania faktu ofiarowania siebie na służbę Bogu i ludziom. To ofiarowanie ma się dokonywać w warunkach naszej zwykłej codzienności. To właśnie nie gdzie indziej, ale w warunkach naszej codziennej aktywności, musimy ciągle i na nowo odnajdywać Pana. To tam On nam się objawia i pozwala naszemu sercu odczuć swoją miłosierną Miłość, przez którą pragnie uczynić nas przekonywującymi świadkami nawrócenia, pokuty i nowego życia. To nawrócenie jest potrzebne współczesnemu światu, który milcząco odchodzi od Boga.Osoby zakonne różnych charyzmatów i wspólnot miały okazję do modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wysłuchania tematycznych konferencji. Po zakończonej Eucharystii, na wirydarzu klasztornym zakonni pątnicy mogli posilić się i wspólnie spędzić czas rekreacji.