NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – DZIEŃ NADZIEI

SPOTKANIE DLA DAM ;) KIERUNEK: SZCZĘŚĆIE
24 kwietnia 2022
LUDZI PROWADZIĆ – BUDZIĆ ŻYCIE
6 maja 2022
Pokaż wszystkie

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – DZIEŃ NADZIEI

W Kościele przeżywamy dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Ta ważna teologiczna prawda została nam przybliżona w „Dzienniczku” św. s. Faustyny Kowalskiej oraz „wydobyta” dla całego Kościoła przez Apostoła Bożego Miłosierdzia – św. Jana Pawła II, który to Święto ustanowił w Jubileuszowym Roku 2000. Warto pamiętać, że dziś – pod zwykłymi warunkami przyjmując Komunię świętą – można uzyskać odpust zupełny, uwolnić się od wszystkich kar.

„W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski” (Dz. 699).

Prawda o Bożym Miłosierdziu jest też obecna na kartach Reguły św. Benedykta, np.: w rodziale IV O narzędziach dobrych uczynków. Można stwierdzić, że jego intuicja i doświadczenie Boga, który jest samym Miłosierdziem – pozwoliła zapisać ważne dla nas wszystkich zdanie, którym warto kierować się w codzienności: Nigdy nie wątpić w Miłosierdzie Boże! (RB 4, 74) TO DLA NAS ŚWIĘTO NADZIEI, możliwe do celebrowania każdego dnia roku.