KOMUNIKAT PRASOWY – KORONAWIRUS

SESJA ROZEZNANIE DROGI ŻYCIA 18+ NA WCZASACH W GDAŃSKU
8 marca 2020
TRANSMISJA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ Z NASZEJ KAPLICY DZIŚ GODZ. 20.30
20 marca 2020
Pokaż wszystkie

KOMUNIKAT PRASOWY – KORONAWIRUS

NIE SKŁADAMY BRONI

BENEDYKTYNKI NA KOLANACH Z GORĄCĄ MODLITWĄ DO BOGA, KTÓRY WSZYSTKO MOŻE

 

Drogie Siostry, drodzy Rodzice naszych podopiecznych, kochani Przyjaciele, Szanowni Państwo!

Modlitwa i praca to jakby dwa ramiona benedyktynki misjonarki wznoszące się nieustannie do Boga w hymnie uwielbienia. Ten piękny zapis w naszych Konstytucjach niejako streszcza znaną wszystkim benedyktyńską dewizę Ora et labora, wyrażając równowagę modlitwy i pracy podejmowaną w naszej zakonnej codzienności. I choć napływające informacje wielu napawają lękiem, a niektórych – również nasze Siostry wyłączają z aktywności zawodowej związanej z oświatą – to jednak nasze modlitewne ramiona nie opadają.

Mając na względzie wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas, zgodnie z rozporządzeniem Premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, zgodnie z wytycznymi biskupów diecezjalnych (właściwych dla pełnionych przez nas posług), pragniemy poinformować, iż:

  1. wszystkie bieżące działania apostolskie (np.: spotkania formacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonych grup; spotkania okolicznościowe, zorganizowane formy rekolekcyjne) prowadzone przez Siostry naszego Zgromadzenia na terenie całej Ojczyzny zostają zawieszone do odwołania;
  2. w kaplicach Zgromadzenia, gdzie [zwyczajowo codziennie] sprawowana jest Eucharystia, będzie ona celebrowana wyłącznie dla osób zamieszkujących klasztor;
  3. w kaplicy zewnętrznej domu zakonnego w Kwidzynie (tzw. kościółku), zawiesza się do odwołania celebracje Eucharystii z udziałem wiernych, również w rycie rzymskim;
  4. w kaplicach Zgromadzenia podczas Eucharystii, Monastycznej Liturgii Godzin oraz o godz. 20.30 [lub w parafiach posługiwania wraz z duszpasterzami bez udziału wiernych] Siostry będą błagać Boga o łaskę miłosierdzia dla świata i powstrzymanie pandemii;
  5. na bieżąco – w prowadzonych całodobowo ośrodkach – otaczamy opieką naszych wychowanków oraz wspieramy osoby starsze i chore w miejscach posługiwania;
  6. w pozostałych kwestiach obowiązują postanowienia przekazywane na bieżąco przez organy kościelne i państwowe.

Bardzo prosimy o przyjęcie powyższych decyzji w zaufaniu.

Zachęcamy do pozostawania w domach korzystając z duchowych form łączności. Pomocą w tym względzie jest możliwość udziału we Mszy świętej za pośrednictwem transmisji w mediach, praktykowanie w domach – szczególnie bliskiej benedyktynkom – modlitwy Słowem Bożym Lectio divina [chociażby na podstawie czytań mszalnych z tego dnia] oraz przyjęcie Chrystusa w Komunii Pragnienia.

Zachęcamy do duchowej łączności podczas – wspomnianego powyżej – wspólnotowego odmawiania Różańca codziennie o godzinie 20.30. W naszych wspólnotach trwając na modlitwie i adoracji błagamy Boga o miłosierdzie i opiekę dla każdego z Was, a także o łaskę zdrowia dla chorych i potrzebne łaski dla wszystkich spieszących im z pomocą.

O kolejnych decyzjach będziemy informowały na bieżąco na naszej stronie internetowej i facebooku. Bądźmy solidarni w modlitwie i trosce oraz odpowiedzialni za bezpieczeństwo nas wszystkich.

Wierzymy, że Miłosierny Pan po raz kolejny przeprowadzi przez ciemną dolinę – naszą Ojczyznę, Przyjaciół, Bliskich i całe Zgromadzenie – dając nam nowe serce i nowego ducha, bijące w rytmie Jego Ewangelii – Dobrej Nowiny!

z darem modlitwy i pozostając w duchowej łączności

Dnia 14 marca 2019 r.                                                                                                               Siostry Benedyktynki Misjonarki