JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO BENEDYKTYNEK W USA

BENEDYKTYNKI W GIETRZWAŁDZIE
1 października 2022
SIOSTRY NA MEDAL ;)
11 października 2022
Pokaż wszystkie

JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO BENEDYKTYNEK W USA

To dla nas wielka radość, że na amerykańskiej ziemi mogłyśmy celebrować wielkie dla naszej Wspólnoty wydarzenie. Dnia 1 października 2022 o godz. 13:00 w parafii p.w. Św. Franciszka w Greenlawn odbyła się Msza św. dziękczynna za 50-lecie profesji zakonnej s. Bernardy Krajewskiej i s. Alicji Lenczewskiej oraz za 25-lecie profesji zakonnej s. Katarzyny Wlodkowskiej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Bp. Andrzej Zglejszewski, biskup pomocniczy diecezji Rockville Centre. Modlił się z nami również Bp Witold Mroziewski, biskup pomocniczy diecezji Brooklyn. Siostrom Jubilatkom – posługującym od wielu lat w Ameryce – towarzyszyła również modlitwa zaprzyjaźnionych kapłanów, sióstr, przyjaciół, wolontariuszy, rezydentów Domu Św. Józefa i ich rodzin licznie przybyłych na tę uroczystość.Po uroczystej Mszy św. wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na obiad przygotowany w parafialnym audytorium. W rodzinnej atmosferze świętowania nie było końca. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakich udzielił Jubilatkom, a przez nie naszemu Zgromadzeniu, Rodzinnom i Przyjaciołom oraz w tym pięknym dniu modlimy się szczególnie o dar nowych powołań.