HABEMUS SECUNDUM MAGISTRUM!

HABEMUS MAGISTRUM
26 września 2022
BENEDYKTYNKI W GIETRZWAŁDZIE
1 października 2022
Pokaż wszystkie

HABEMUS SECUNDUM MAGISTRUM!


Tak, to już druga w tym miesiącu DOBRA NOWINA – wszak benedyktynki podążają razem za przewodem Ewangelii 😉 do czego nas zachęca Zakonodawca. Tym razem na Akademii Katolickiej w Warszawie swe naukowe wysiłki z teologii zwieńczyła magisterium s. Lidia Nowak OSB na podstawie pracy: „Ideał życia monastycznego w oparciu o wybrane polskojęzyczne komentarze do Reguły św. Benedykta”.
Gratulujemy Siostrze ukończenia studiów i życzymy owocnej posługi we borkowickiej Wspólnocie! „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!” (RB 57,9).