DIES NOMINALIS M. MARCELINY OSB

WEEKEND MONASTYCZNY CZYLI REKOLEKCJE 16+ MÓDL SIĘ – PRACUJ – NIE BĄDŹ SMUTNY!
12 lipca 2021
M. MARCELINA KUŚMIERZ ODWIEDZA KENIĘ
27 lipca 2021
Pokaż wszystkie

DIES NOMINALIS M. MARCELINY OSB

Dziś Dies nominalis naszej M. Marceliny – przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wielebną Solenizantkę otaczają modlitwą Współsiostry, Bliscy, Kapłani, Biskupi i Przyjaciele Zgromadzenia.
O godz. 11.00 pod przewodnictwem J E. Ks. Bpa Romualda Kamińskiego była celebrowana uroczysta Eucharystia w intencji Solenizantki. Powierzamy M. Marcelinę Waszym modlitwom i życzliwej pamięci.