DAR SERCA DLA UKRAINY/ Gift of the heart

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA MODLITEWNY WEEKEND W BENEDYKTYŃSKIM ZAKĄTKU
28 lutego 2022
STUDENCI Z EKWADORU URATOWANI PRZED WOJNĄ
1 marca 2022
Pokaż wszystkie

DAR SERCA DLA UKRAINY/ Gift of the heart

Kochane Siostry, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,


Po rozpoznaniu obecnej sytuacji naszych Sióstr na Ukrainie pragniemy poinformować, że na ten moment nie ma możliwości dojazdu z pomocą do naszych domów, oddalanych od granicy o ponad 500km. Siostry wraz z dziećmi pozostały w miejscach posługiwania, a noce spędzają w schronach. Przyjęły pod swój dach osoby uciekające z okolic Kijowa.

Z tego powodu wybrane nasze klasztory w Polsce – w porozumieniu z władzami miast – przyjęły już osoby uciekające przed wojną.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe w celu zapewnienia stosownej pomocy naszym Siostrom na Ukrainie oraz osobom, które już do nas przybyły.

Można to uczynić składając dar serca:

Bank PKO BP
Nr konta: 94 1020 1127 0000 1002 0089 7017
Z dopiskiem: UKRAINA

KONTO DEWIZOWE:

Bank PEKAO S.A. 

nr 5512 4010 4017 8700 0001 2296 17

Swift: PKOPPLPW

Z dopiskiem: UKRAINA

W sytuacji otwarcia innej możliwości pomocy – np. w postaci odzież, żywności czy środków medycznych – będziemy informować na bieżąco.


Już teraz serdecznie dziękujemy.

********************************************************************************

GIFT OF THE HEART

Dear Sisters, Dear Friends, Ladies and Gentlemen,

After recognizing the current situation of our Sisters in Ukraine, we would like to inform you that at the moment it is not possible to get help to our homes, which are located more than 500 km away from the border. The sisters with the children remained where they work and they spend the nights in shelters. The sisters took people fleeing from the vicinity of Kiev under their roof.

For this reason, our selected monasteries in Poland – in agreement with city authorities – are ready to welcome people fleeing the war.

Therefore, we kindly ask for financial support in order to provide appropriate assistance to people who will come to us in the coming hours.

This can be done by offering the gift of the heart:

Bank PEKAO S.A. 

nr 5512 4010 4017 8700 0001 2296 17

Swift: PKOPPLPW

WITH A NOTE: UKRAINA

Congregation of the Missionary Sisters of St. Benedict
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock
PKO BP Branch in Otwock
account number: 94 1020 1127 0000 1002 0089 7017
with a note: UKRAINE

In the event of opening other options of support- such as in the form of clothing, food or medical supplies – we will keep you informed.
Thank you so much for now.

********************************************************************************

ДАР СЕРЦЯ

Дорогі сестри, друзі, пані та панове!

Після докладнішого ознайомлення нинішньої ситуації наших Сестер в Україні, повідомляємо вам, що наразі неможливо доїхати з допомогою до наших сестер на Україні. Тому що вони знаходяться більш ніж 500 км від кордону. Сестри та їхні діти залишилися на місцях праці, а ночують у бомбосховищах. Людей, які втікали з околиць Києва, вони прийняли під свій дах.

З огляду воєнних обставин на Україні деякі з наших домів у Польщі, за узгодженням з міською владою, готові приймати людей, які втікають від війни.

Тому ми просимо фінансової підтримки щоб надати належну допомогу людям, які прибудуть до нас найближчим часом.

Це можна зробити, запропонувавши дар серця:
Згромадження Сестер Бенедиктинок Місіонерок
ul. Reymonta 68/70, 05-400 Otwock PKO BP відділ в Oтвоцку
номер рахунку: 94 1020 1127 0000 1002 0089 7017
з дописом: UKRAINA

У разі потреби інших варіантів допомоги – наприклад, у вигляді одягу, їжі чи медичних товарів – ми будемо тримати вас в курсі.

Заздалегідь щиро дякуємо.

********************************************************************************

DOM DO CORAÇÃO

Queridas Irmãs, Queridos Amigos, Senhoras e Senhores,

Depois de reconhecer a situação atual de nossas Irmãs na Ucrânia, gostaríamos de informar que no momento não é possível levar ajuda para nossas casas, a mais de 500 km da fronteira. As irmãs e seus filhos permaneceram nos locais de serviço e passam as noites em abrigos. Pessoas fugindo da vizinhança de Kiev ficaram sob seu teto.

Por esta razão, nossas comunidades na Polônia – de acordo com as autoridades da cidade – estão prontas para receber pessoas que fogem da guerra.

Por isso, pedimos gentilmente apoio financeiro para prestar assistência adequada às pessoas que virão até nós nas próximas horas.

Isso pode ser feito oferecendo o dom do coração:

Bank PEKAO S.A. 

nr 5512 4010 4017 8700 0001 2296 17

Swift: PKOPPLPW

COM UNA NOTA: UKRAINA

Bank PKO BP
Nr konta: 94 1020 1127 0000 1002 0089 7017
com uma nota: UKRAINA

No caso de abrir outras opções de ajuda – por exemplo, na forma de roupas, alimentos ou suprimentos médicos – manteremos você informado.

Muito obrigado agora.

********************************************************************************

OFRECIMIENTO DEL CORAZON

Queridas Hermanas, Queridos amigos, Señoras y Señores,

Reconocer la situación actual de nuestras Hermanas en Ucrania, queremos informarles que por el momento no es posible llevar ayuda a nuestras casas, a más de 500 km de la frontera. Las hermanas y sus hijos permanecen en los sitios de servicio y pasan la noche en albergues. Las personas que huían del barrio de Kiev fueron llevadas bajo su techo.

Por eso, nuestras comunidades en Polonia, según las autoridades de la ciudad, están preparadas para acoger a las personas que huyen de la guerra.

Por lo tanto, solicitamos amablemente apoyo financiero para brindar una asistencia adecuada a las personas que acudirán a nosotros en las próximas horas.

Esto se puede hacer ofreciendo el oferecimiento del corazón:

Bank PKO BP
Nr konta: 94 1020 1127 0000 1002 0089 7017
con una nota: UKRAINA

En caso de que se abran otras opciones de ayuda, por ejemplo, en forma de ropa, alimentos o suministros médicos, lo mantendremos informado.

Muchas gracias ahora.