BENEDYKTYNKI OBECNE NA SPOTKANIU ŚRODOWISK MISYJNYCH W CZĘSTOCHOWIE

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE Ś.P. S. GRACJANY DOBIEGŁY KOŃCA
15 września 2022
MISYJNY SYNOD DZIECI
19 września 2022
Pokaż wszystkie

BENEDYKTYNKI OBECNE NA SPOTKANIU ŚRODOWISK MISYJNYCH W CZĘSTOCHOWIE

Podczas jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych nie mogło zabraknąć Benedyktynek Misjonarek. 🌎 Do Częstochowy przyjechało ponad 80 osób odpowiedzialnych za działalność misyjną w swoich diecezjach i zgromadzeniach, aby duchowo i praktycznie przygotować się na kolejny rok formacji.
Jutrznią, prowadzoną przez o. Lukę Bovio IMC, sekretarza krajowego PUM, rozpoczęto poranną modlitwę, po której wygłoszono komunikaty sekretarzy poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dyrektora Wydawnictwa Missio Polonia. Z kolei S. Roberta Tremarelli z sekretariatu generalnego w Rzymie przedstawiła wykład „Charyzmat PDMD i jego oddziaływanie”. W ciągu dnia uczestnicy wzięli udział w Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bpa Jana Piotrowskiego, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W części warsztatowo-konferencyjnej przybliżono struktury oraz zakresy działań poszczególnych agend misyjnych wchodzących w skład Komisji. Dzień zakończono Apelem Jasnogórskim, podczas którego zawierzono Matce Bożej naszą pracę misyjną i Misyjny Synod Dzieci, który odbędzie się już za kilka dni. Wszystkich łączących się z nami duchowo prosimy o modlitwę, aby ten czas owocował w naszej formacji i posłudze. /s. Tomasza OSB, referentka misyjna/