ZŁOTE TE DEUM PŁYNĄCE Z GŁĘBI SERC

BENEDYKTYNKI NA INAUGURACJI SzAFy JP2 na kółkach w SACROTRUCK-u
12 czerwca 2021
ZAPRASZAMY NA SESJĘ 18+: SZTUKA ROZEZNAWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI
18 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

ZŁOTE TE DEUM PŁYNĄCE Z GŁĘBI SERC

Radosne „Te Deum” płynące z głębi serc – tak można określić czas Jubileuszu 50-lecia posługi Sióstr Benedyktynek Misjonarek  w Parafii p.w. św. Wojciecha w Koninie, który obchodzony był uroczyście 06.06.2021r. Czas jubileuszowej Mszy Świętej, pod przewodnictwem poprzedniego proboszcza Ks. Prał. Stanisława Waszczyńskiego, z homilią wygłoszoną przez  Ks. Prał. Józefa Wysockiego gospodarza tej parafii – był dziękczynieniem składanym Bogu i ludziom za wszelkie dobro, które przez 50 ostatnich lat stało się udziałem Sióstr  posługujących w Morzysławiu i mieszkańców Konina.

Na pierwszych kartach historii posługi Sióstr w Koninie pojawia się postać śp. s. Anny Buczek- inicjatorki powstania konińskiej placówki, która  przedstawiła Zarządowi Zgromadzenia prośbę – ówczesnego Proboszcza Parafii p. w. św. Wojciecha Ks. Zenona Smogorzewskiego – dotyczącą pracy Sióstr w tej parafii. Należy docenić odwagę Matki Bronisławy Krajewskiej, która podjęła decyzję o utworzeniu placówki zakonnej w Koninie –mieście zaprojektowanym przez ówczesne władze jako „miasto bez Boga”. Historię placówki benedyktyńskiej w Koninie przy ulicy Portowej 2 tworzyło 75 Sióstr. Obecnie posługują tutaj trzy Siostry: kancelistka, zakrystianka i katechetka.

Jubileusz to czas uwielbienia Boga za powołania do życia zakonnego Sióstr pochodzących z konińskiej ziemi: s. Marii Dębowskiej,
s. Rajmundy Witkowskiej, s. Taidy Pęczak, s. Elizy Olejnik, s. Blanki  Szymańskiej. To także czas dziękczynienia za niezliczone grono przyjaciół i dobroczyńców, których piękno serca i delikatność pomocnej dłoni, wypełnionej nadprzyrodzoną miłością zawsze było  duchowym bogactwem towarzyszącym życiu tutejszej wspólnoty zakonnej.

Swoją wdzięczność Bogu wyraziła w imieniu Sióstr Matka Marcelina Kuśmierz, zachęcając równocześnie do modlitwy o dar dobrych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Po Eucharystii na wszystkich uczestników czekała miła niespodzianka- mufinka z serduszkiem, symbolem wdzięczności siostrzanych serc.