PAMIĘTAJMY O NASZYCH SIOSTRACH NA UKRAINIE I MÓDLMY SIĘ O POKÓJ

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. S. BOGDANY OSB W KATEDRZE EŁCKIEJ
23 lutego 2022
WSPIERAMY SIOSTRY NA UKRAINIE MODLITWĄ I POSTEM/ Let us support them with our prayers and fasting
25 lutego 2022
Pokaż wszystkie

PAMIĘTAJMY O NASZYCH SIOSTRACH NA UKRAINIE I MÓDLMY SIĘ O POKÓJ

Kochane Siostry, Drodzy Dobroczyńcy i Przyjaciele, Szanowni Państwo

Dzisiejszy ranek potwierdził przypuszczenia, choć dla wielu z niedowierzaniem, że wojska rosyjskie nie tylko wkroczyły na Ukrainę, ale i podjęły również działania wojenne, co niestety rokuje dalszą eskalację konfliktu.

Już od dłuższego czasu, wobec groźby wojny, łączymy się duchowo w modlitwie i podejmowanym poście o pokój. Szczególnie pamiętamy o naszych Siostrach, ale i o całej Ukrainie. Z bólem serca przyjmujemy kolejne wiadomości od duszpasterzy i Sióstr, którzy opisują bieżącą sytuację. Dziękują za modlitwę, dzięki której czują się otoczeni troską Kościoła.

Prosimy zatem o szczególnie silne wsparcie modlitewne dla naszych Sióstr, ich podopiecznych oraz za s. Delegatkę, która pozostanie z Siostrami. Dziękujemy w tym miejscu Władzom Konsularnym Rzeczypospolitej Polskiej za okazaną troskę i życzliwość.

Pamiętajmy też o prośbie i intencji Papieża Franciszka, by dzień 2 marca – środa popielcowa – był dniem postu i modlitwy o pokój.

W tym miejscu pragniemy też przypomnieć, że podczas II Wojny Światowej nasze Siostry zawierzyły całe Zgromadzenie i wszystkich podopiecznych św. Józefowi i nie zostały zawiedzione. Również i my dziś prośmy – by ten przemożny Orędownik wziął nas pod swoją opiekę.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas PANIE!

Akt zawierzenia świętemu Józefowi

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na Oblubieńca Przeczystej Bogarodzicy, racz przyjąć ofiary serc naszych i miłościwie wysłuchaj prośby, które Tobie w pokorze niesiemy. 

Kościół święty, świat współczesny oraz nasza Ojczyzna stają w obliczu nowych i trudnych wyzwań. Zdając sobie z tego sprawę i ufając możnemu orędownictwu Twojemu, do Ciebie się uciekamy. Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy. 

Patronie Kościoła Świętego, Opiekunie naszego Zgromadzenia, który niegdyś troskliwe strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas w niezachwianej wierności zasadom Kościoła Chrystusowego, zachowaj nas w sprawiedliwości i miłości. 

Przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach i bólach. Oddal od nas grożące nam niebezpieczeństwa. Dodaj otuchy i męstwa zalęknionym. Twojej przemożnej opiece zawierzamy się. Zawierzamy nasze domy i każdą siostrę. Zawierzamy całe nasze życie. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze wiernymi sługami Kościoła. 

Opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. 

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie nasz, przyczyń się za nami. Amen.

Św. Józefie – opiekuj się nami!