ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO W BARZE NA UKRAINIE 24.06.2018 r.

ŚLUBY WIECZYSTE S. JANY LIPIVSKIEJ NA UKRAINIE
22 czerwca 2018
CHWILA WSPOMNIEŃ Z CHICAGO – TAK BYŁO… PAMIĄTKA VIDEO Z JUBILEUSZU
29 czerwca 2018
Pokaż wszystkie

ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO W BARZE NA UKRAINIE 24.06.2018 r.

Dzięki łasce Bożej i ludzkiej życzliwości dobiega końca Rok Jubileuszowy 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Ostatnim przystankiem i okazją do dziękczynienia Bogu za Jego hojne dary jest Uroczystość Jubileuszowa w Barze na Ukrainie, która będzie miała miejsce dokładnie 24 czerwca 2018 r., otwierając tym samym kolejny rok naszego istnienia i posługi. Cieszymy się, że w tej wyjątkowej Uroczystości – poprzedzonej profesją wieczystą s. Jany Lipivskiej – uczestniczy polska delegacja Sióstr i zaproszonych gości, na czele z
M. Marceliną Kuśmierz OSB i Zarządem Zgromadzenia. Osobę s. Delegatki Jany Bubel OSB i posługujących na Ukrainie Sióstr, które podjęły trud przygotowania tych celebracji, polecamy w modlitwie wypraszając Boże Błogosławieństwo w codziennej posłudze. Uczestnikom tych wydarzeń życzymy nie tylko niezapomnianych przeżyć, ale i głębokiego doświadczenia Bożej Miłości – tego doświadczenia, jakie staje się udziałem Zgromadzenia już od ponad stu lat.