XVIII KAPTUŁA GENERALNA DOBIEGŁA KOŃCA

KAPITUŁA DOKONAŁA WYBORU
4 lipca 2022
POLECAMY SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA
10 lipca 2022
Pokaż wszystkie

XVIII KAPTUŁA GENERALNA DOBIEGŁA KOŃCA

Dzięki Bożej pomocy i wsparciu modlitewnym wielu osób dobiegła końca XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Wspólne rozeznawanie, słuchanie Ducha Świętego, podążanie razem za przewodem Ewangelii w duchu komunii, jest wyrazem naszej łączności z całym Kościołem, który w tym samym czasie kroczy drogą synodalną. Refleksja nad tożsamością benedyktyńską oraz naszą misją w świecie wytycza kierunek, w jakim należy zaangażować się z całego serca, zapisując kolejne karty dziejów naszej Wspólnoty.

Dziękujemy Siostrom i Przyjaciołom Zgromadzenia, którzy przez modlitwę, ofiarowanie cierpień i trudów, wspierali wielkie dzieło Kapituły. Ośmielamy się prosić o to towarzyszenie również nowemu Zarządowi, który w imieniu całego Zgromadzenie podejmie wysiłki wprowadzania w życie propozycji i wniosków kapitulnych.

Przyzywajmy wstawiennictwa Świętych, szczególnie benedyktyńskich, aby na tej drodze wypraszali nam potrzebne błogosławieństwo i łaskę.