WYRAŹ SIEBIE BEZ STRESU DLA NIEPODLEGŁEJ!

ZIMA ZASKOCZYŁA…AMERYKĘ!
17 listopada 2018
BENEDYKTYŃSKI DZIEŃ MŁODZIEŻY W QUEIMADAS
20 listopada 2018
Pokaż wszystkie

WYRAŹ SIEBIE BEZ STRESU DLA NIEPODLEGŁEJ!

Za nami warsztaty teatralne realizowanych przez Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej w Ełku w ramach projektu STOLICA MAZUR – STOLICĄ KULTURY NA 100 LAT NIEPODLEGŁEJ. PRZYSTANEK SZTUKA finansowanego przez Urząd Miasta Ełku w ramach konkursu ofert.

Tym razem spotkaliśmy się ze znaną i wspaniałą – młodą i utalentowaną aktorką – Katarzyną Zawadzką, która specjalnie dla nas poprowadziła warsztat dykcyjno-antystresowy „Wyraź siebie bez stresu dla Niepodległej”!

Spotkanie warsztatowe rozpoczął monodram, który stał się punktem wyjścia do dyskusji i omówienia problemów związanych z wystąpieniami publicznymi i towarzyszącym im stresie. Monodram wprowadził nas w zajęcia praktyczne związane z dbałością o język polski, którym swobodnie możemy się posługiwać od 100 lat w Niepodległej.

Uczestnicy zyskali wiedzę i umiejętności z zakresu poprawnej wymowy, wyrazistości przekazywania odpowiednich intencji i bezpośredniego panowania nad swoimi emocjami. Często dzieci i młodzież są zdani na siebie, swoją intuicję w trudnym, ale i bardzo istotnym dla rozwoju osobowości, procesie oswajania stresu podczas wystąpień publicznych (odpowiedź ustna przy tablicy, matura, itp.). Często dzieci posiadające dużą wiedzę z danego przedmiotu, nie potrafią jej przedstawić przed większą grupą odbiorców. Nie każda szkoła oferuje swoim uczniom zajęcia aktorskie, przez co pozbawia się młodych ludzi możliwości realizacji swoich pasji, hamuje ich zapał, daje poczucie niespełnienia, przez co mogą się stać osobami trudnymi we współpracy międzyludzkiej.

Uczniowie zdobyli więc wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w praktyce pokonać te trudności oraz poczuć się pewnie podczas wystąpień publicznych. Zapewne mają już mniej problemów z oswojeniem stresu, gdyż stali się świadomi w jaki sposób na nich oddziałuje i jak z nim sobie poradzić. Nabrali pewności, iż operują poprawną dykcją, przez co nie muszą skupiać się już na technicznej stronie swojej wypowiedzi, a mogą wytężyć całą swoją uwagę na zaprezentowaniu konkretnych treści. Dowiedzieli się też jak panować nad swoimi emocjami, dzięki czemu  staną się godnymi partnerami do rozmów. Zdobyte umiejętności uczestnicy mogą wykorzystać w niemal każdej dziedzinie życia, nie tylko w zawodzie aktora.

Ćwiczenia praktyczne podczas warsztatów miały na celu: poznanie języka polskiego; zyskanie odporności na stres; wyzbycie się nieśmiałości; kształtowanie postaw aktywności społecznej; rozwijanie zainteresowania mową ojczystą i sztuką teatru; łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich; panowanie nad emocjami; dbałość o poprawną dykcję i artykulację; zdobycie podstawowych umiejętności aktorskich; rozbudzenie wszechstronnego rozwoju osobowości i kreatywności.

Cieszymy się, że było nas tak wielu. Dziękujemy p. Katarzynie Zawdzkiej za poprowadzenie spotkania, a Urzędowi Miasta Ełk za możliwość realizacji projektu STOLICA MAZUR – STOLICĄ KULTURY NA 100 LAT NIEPODLEGŁEJ. PRZYSTANEK SZTUKA.

Słowo od uczestników:

Pokochali teatr dwa lata temu, kiedy nasza szkołą przygotowywała spektakl : ” Do Betlejem nie jest daleko” na miejski opatek w ECK -u. W ub. roku już sami wyrazili chęć zagrania w Jasełkach „Niebolotem do Betlejem”. Wtedy umówiliśmy się, że w następnym roku zagramy coś poważniejszego. We wrześniu zaczęły się próby  sztuki Dorithy Wilson pt. „Nie ma pokoju w hotelu”. Z radością przyjęliśmy wiadomość, ze  możemy podkształcić się na warsztatach  teatralnych. 
Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Zawadzkiej – profesjonalnej aktorce – za czas poświęcony  tylko naszej grupie. Dziękujemy za słowa uznania, zachęty i bardzo cenne uwagi. Bardzo ważna byłą dla nas dalsza część warsztatów. Z zachwytem obserwowaliśmy monogram pani Kasi pt. ” Młoda mężatka”. A potem była ciekawa rozgrzewka teatralna i sporo ćwiczeń z trudną wymową. 
Jesteśmy szczerze wdzięczni organizatorom – Centrum Oświatowo Dydaktycznemu Diecezji Ełckiej i P. Katarzynie Zawadzkiej – za możliwość doskonalenia danych nam przez Boga  talentów.  Zapraszamy na nasz spektakl w dniu 20 grudnia w ECK-u., który wprowadzi nas duchowo w przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.  
                              s. Goretti i kl. VIII b.