WYDARZENIA MISYJNE NA BENEDYKTYŃSKICH PLACÓWKACH W POLSCE

NIECODZIENNA WIZYTA BENEDYKTYŃSKIEGO OPATA PRYMASA W OTWOCKU
19 października 2019
BENEDYKTYNKI W ETERZE RADIOWO-TELEWIZYJNYM
23 października 2019
Pokaż wszystkie

WYDARZENIA MISYJNE NA BENEDYKTYŃSKICH PLACÓWKACH W POLSCE

„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego. Podczas bitwy wojsk Izraelitów z Amalekitami opisanej w Księdze Wyjścia, Izraelici wygrywali kiedy Mojżesz trzymał ręce wniesione w górę. Dawid zaś tańczył dla Boga poprzedzając procesję przed Arką Przymierza. Również my w Niedzielę Misyjną wznosimy ręce i tańczymy uwielbiając Pana Boga i dziękując Mu za dzieło zbawienia wszystkich narodów ziemi!!

OTWOCK:

NIEDZIELA MISYJNA W PARAFII ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A PAULO W OTWOCKU

W Kościele trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez Papieża Franciszka.  Dnia 20 października 2019r. w Niedzielę Misyjną na Mszy Świętej  o godz. 11.00 nasza Matka Marcelina Kuśmierz podzieliła się z dziećmi swoim świadectwem wieloletniej posługi misyjnej w Brazylii. Temat misji jest bliski naszemu sercu, bowiem 'Kościół liczy na udział osób konsekrowanych w dziele misyjnym. Siostry Benedyktynki Misjonarki włączają się aktywnie w dzieło misyjne Kościoła przez modlitwę, dary materialne i pracę na terenach misyjnych. Podejmowana na terenach misyjnych praca, jest bardzo zróżnicowana, jednakże zasadniczy jej rys – doprowadzenie ludzi do spotkania z Bogiem – pozostaje niezmienny wobec zmienności czasu, miejsca i sytuacji.

GDAŃSK:

Dzieci Przedszkola w Gdańsku wraz z Rodzicami aktywnie włączyły się w obchody Niedzieli Misyjnej w parafii św. Antoniego w Brzeźnie. Przebrani w misyjne stroje przynieśliśmy do ołtarza dary ofiarne, symbolizujące poświęcenie misjonarzy i misjonarek na całym świecie. Śpiewając i tańcząc chwaliliśmy Pana Boga by, tak jak misjonarze dać świadectwo swojej wiary!

 

 

 

EŁK

Benedyktynki w Diecezji Ełckiej już od kilku miesięcy przygotowywały się do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ale szczególnie do II Kongresu Misyjnego poprzedzającego Niedzielę Misyjną, gdyż zostały zaproszone do jego przygotowania i współprowadzenia. Było co robić, bo do Ełku przybyło niemal 1500 młodych ludzi i około 700 osób dorosłych + 200 księży. W stacji dorosłych swoją prelekcję misyjną wygłosiła s. Goretti OSB, natomiast  całą stację młodych prowadziła s. Blanka OSB. Stoisko misyjne ze smakołykami wraz z paniami z grupy Benedictus prowadziły s. Taida OSB, s. Leonia OSB przy współpracy Sióstr z ul. Kilińskiego. Różaniec dla młodzieży kongresowej i całą niedzielę misyjną w katedrze ełckiej przygotowała i słowo głosiła s. Donata OSB we współpracy z Siostrami z ełckich domów. W parafii Serca Jezusowego stoisko misyjne obsługiwała s. Taida wraz z Siostrami z tamtejszej wspólnoty. Ciastka i inne smakołyki na stoiska misyjne przygotowała dla nas s. Teodata, panie z grupy Benedictus i pracownicy ŚDS w Ełku.

Zarówno uczestnicy kongresu młodzi i starsi mieli możliwość zapoznania się z naszą posługą poprzez kierowane do nich słowo i filmy misyjne przygotowane przez nasze Zgromadzenie. Z kolei uczestniczący w niedzielnych Mszach Świętych z wielkim wzruszeniem słuchali świadectwa o pracy w Ekwadorze, a przy wyjściu z Kościoła hojnie wspierali nasze misje…

Za wielkie serce i wrażliwość na misyjność Kościoła i Zgromadzenia – wszystkim dziękujemy!…

WIĘCEJ RELACJI Z KONGRESU: http://diecezjaelk.pl/misje-sa-sprawa-wiary-ii-kongres-misyjny-diecezji-elckiej/

 

 

KONIN – MAKSYMILIAN

Ciasteczka z misyjną nutą

Papież Franciszek w homilii na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przypomniał nam prawdę , że „Bóg dał nam talenty, aby nimi innych ubogacać…” Dzieci z PDMu przy parafii św. Maksymiliana w Koninie udowodniły, iż wśród wielu talentów posiadają także i te kulinarne. Angażując swoje kochane mamusie i babcie napiekły mnóstwo przepysznych ciast i ciasteczek. A to wszystko po to by w niedzielę misyjną przy parafii urządzić kiermasz ciast. Mali misjonarze obdarowywali swoimi wypiekami wszystkich uczestników Eucharystii, zachęcając do słodkiej pomocy misjom. W ten sposób sami pobudzeni do czynienia dobra dodawali innym odwagi i radości by stać się kościołem
wychodzącym ku światu.

I jeszcze – na zakończenie Tygodnia Misyjnego s. Ernesta wraz z dziećmi modliła się w wielu językach za kraje misyjne i posługujących tam misjonarzy – zobaczcie sami!:

 

KONIN MORZYSŁAW

W Misyjną Niedzielę 20 października w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie przybliżono postać Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, karmelitanki bosej, jako Patronki Misji. Inscenizację Misyjną przygotowały dzieci pod opieką siostry Tomaszy OSB. W przygotowaniach uczestniczył także członek konińskiej wspólnoty świeckiego Karmelu. Św. Tereska zaprasza nas do swojej małej drogi – drogi świętości. Zachęca, aby krok po kroku stawać się świętym, czyniąc wszystko z miłości dla Pana Boga. Zachęca też od ofiarowania za misjonarzy i dzieci żyjące na innych kontynentach wszystkie swoje radości, trudy i codzienne cierpienia.

W PONIEDZIAŁEK TYGODNIA MISYJNEGO SW. Tereska i dzieci wszystkich kontynentów prowadziły różaniec misyjny.

 

GRAJEWO: