SZCZEGÓLNY JUBILEUSZOWY DAR – NIE Z NADMIARU, LECZ Z NASZEGO NIEDOSTATKU

MISJONARKA JEST MIŁOŚCIĄ BOŻĄ CHODZĄCĄ PO ŚWIECIE
15 maja 2021
SzAFa NA KÓŁKACH WYRUSZA W TRASĘ
18 maja 2021
Pokaż wszystkie

SZCZEGÓLNY JUBILEUSZOWY DAR – NIE Z NADMIARU, LECZ Z NASZEGO NIEDOSTATKU

Dnia 16 maja 2021 r., w Domu Generalnym w Otwocku, dokonano uroczystego i symbolicznego zarazem aktu posłania naszych Sióstr do posługi misyjnej na Czarnym Lądzie.
Z przemówienia Przełożonej Generalnej, M. Marceliny Kuśmierz OSB:
Dzisiejszy dzień jest szczególny dla naszego Zgromadzenia. Oto posyłamy trzy nasze Siostry: s. Esterę, s. Ingę i s. Dawidę na placówkę misyjną do Kenii. Nasze Zgromadzenie odpowiadając na Chrystusowe wezwanie : „Idźcie i głoście Ewangelię aż po krańce świata” przeznacza kolejne Siostry do misyjnej posługi. To również  wypełnienie postanowień uczczenia stulecia Zgromadzenia, poprzez utworzenie nowej placówki misyjnej w Afryce.
Ten jubileuszowy dar jest szczególny, bo jest darem nie z nadmiaru lecz z naszego niedostatku. Jednak – jak zapewnia nas Ewangelia – właśnie taki dar,  ma u Boga największą wartość. Ufam, że nasza wiara w moc Bożej Opatrzności stanie się źródłem błogosławieństwa dla Zgromadzenia. Być może odpowiedzią w Bożej ekonomii – są dwie nowe kandydatki przyjęte w tych dniach do Zgromadzenia w Ekwadorze?! 
Kochane Siostry Misjonarki, dziękuję Wam za Waszą odwagę i dyspozycyjność. Wierne natchnieniu Ducha Świętego podejmujecie trud głoszenia Ewangelii na Czarnym Lądzie. Od początku borykacie się z różnymi trudnościami, zwłaszcza tymi – wywołanymi pandemią, ale nie osłabia to Waszego zapału bo macie świadomość, że to, co wielkie i wartościowe, często rodzi się w bólach.
Jezus zapewnia Was o swojej opiece i pomocy: „Przeznaczyłem Was na to. abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał Wam Ojciec o cokolwiek poprosicie w imię moje” /J 15,16/.  Nieście zatem Jego Ewangelię mieszkańcom Kenii i bądźcie świadkami Bożej miłości. Posługa, którą podejmujecie w Limuru, pięknie wpisuje się w realizację charyzmatu naszego Zgromadzenia – opieki nad dziećmi, które z różnych powodów pozbawione są domu rodzinnego. Takie dzieci oczekują na Was w Domu Dziecka pod wezwaniem Św. Antoniego. Naturalnie przychodzi skojarzenie z „Antoninkiem” prowadzonym przez nasze Siostry w Kowlu.
Rozpalcie w sobie, drogie Siostry, ten charyzmat, który u początku Zgromadzenia towarzyszył Założycielce  – Matce Jadwidze i pierwszym Siostrom – aby zajaśniał pełnym blaskiem wskazując afrykańskim dzieciom drogę do Chrystusa.

Życzę, abyście każdego dnia – z modlitwy i udziału w Eucharystii – czerpały duchową moc do urzeczywistniania przykazania miłości. Niech Św. Benedykt otacza Was opieką i chroni przed niebezpieczeństwami, abyście mogły wiernie i owocnie wypełnić swoją misję. Pragnę Was zapewnić o naszym duchowym wsparciu i modlitewnej pamięci.