ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA – SŁOWO ŁĄCZNOŚCI Z DALEKIEJ BRAZYLII

TRANSMISJA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ Z NASZEJ KAPLICY DZIŚ GODZ. 20.30
20 marca 2020
25 MARCA 2020 R. GODZ. 10.OO – TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ Z NASZEJ KAPLICY
24 marca 2020
Pokaż wszystkie

ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA – SŁOWO ŁĄCZNOŚCI Z DALEKIEJ BRAZYLII

Kiedy miesiąc temu celebrowaliśmy Uroczystość św. Scholastyki (wtedy przyleciał do nas piękny biały gołąb – symbol św. Scholastyki) i zapraszaliśmy do Otwocka na kolejne spotkanie celem uczczenia święta przejścia do nieba naszego Zakonodawcy – św. Benedykta – nikt nie pomyślał, że to spotkanie nie odbędzie się z powodu pandemii. Może więc szczególnie dziś – kiedy do Otwocka przyleciał czarny ptak (związany z symboliką św. Benedykta) – pozostajemy bez Was w naszych klasztorach i celebrujemy to święto jedynie we własnym gronie (podobnie jak wszystkie liturgiczne i paraliturgiczne modlitwy) – powinniśmy przywoływać Jego orędownictwa jeszcze bardziej, zwłaszcza, że to również Patron dobrej śmierci…

Na ten wyjątkowy czas – z dalekiej Brazylii, z której już nie można (na obecnym etapie rozwoju sytuacji) powrócić do kraju – słowo kieruje do nas Matka Marcelina OSB, przebywająca na wizytacji w Ameryce Południowej.

 

Queimadas, 21.03.2020

 

Drogie Siostry, Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Obchodzimy dziś święto przejścia do nieba naszego Zakonodawcy – św. Benedykta. W dniu swego rozstania z ziemskim życiem przyjął on Komunię Świętą i umarł na stojąco, podtrzymywany przez braci. W swej Regule pozostawił wskazanie: „Śmierć nadchodzącą codziennie mieć przed oczyma” /RB 4/, wyznaczając tym samym właściwą perspektywę, jaką winniśmy mieć, w odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości. W obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, słowo „śmierć” wybrzmiewa mocno nie tylko w naszych uszach, ale i w głębi naszych serc. Oby nie towarzyszył temu paniczny lęk, ale wielka ufność w Boże Miłosierdzie i gorące pragnienie nawrócenia.
Dlatego zachęcam, by – w naszych Wspólnotach, w naszych domach, w naszych Rodzinach – prosić św. Benedykta, aby się wstawiał za nami i całym światem w tym dramatycznym doświadczeniu zagrożenia.

Pomimo odległości, sercem i modlitwą łączę się z Siostrami, z Przyjaciółmi i Dobroczyńcami Zgromadzenia, naszymi Rodzinami i Bliskimi. Z niepokojem śledzę wiadomości o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. To czas wielkiego egzaminu z jakości naszego chrześcijaństwa i człowieczeństwa. Bądźmy więc roztropni i odpowiedzialni, wypełniajmy zalecenia władz kościelnych i państwowych. Troszczmy się o siebie nawzajem, okazujmy sobie wiele życzliwości i duchowego wsparcia. Szczególną pomocą otoczmy osoby w podeszłym wieku, niosąc wszystkim (Współsiostrom, Bliskim, Przyjaciołom, Dobroczyńcom, Sąsiadom) pociechę i słowa otuchy. Z gorliwością apostolską wspierajmy się duchowo, zwłaszcza docierając z dobrym słowem i obecnością do tych, którzy w tym trudnym czasie przeżywają kryzys wiary i załamują się psychicznie. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, pomagajmy ludziom z naszego otoczenia, zwłaszcza samotnym, zainteresujmy się ich losem. Niech nasza miłość będzie większa niż strach. Trwajmy gorliwie na modlitwie, błagając o miłosierdzie dla świata i oddalenie pandemii (szczególnie w godzinie miłosierdzia i wieczorem o godz. 20:30, łączmy się duchowo w naszych błaganiach z całym Kościołem), również za pośrednictwem dostępnych transmisji.

Zachęcam również do łączności z nami w niedzielę 22 marca 2020 r., ponieważ tego dnia – z uwagi na stan wyjątkowy wprowadzony już w Brazylii – będziemy obchodzić bardzo skromnie Jubileusz S. Edny, celebrowany w kościele parafialnym, na wieczornej Mszy Świętej, dla małej grupy wiernych. Polecam Siostrę Jubilatkę Waszej pamięci modlitewnej. 

Wspólnie z siostrami brazylijskich wspólnot, w łączności z tymi którzy codziennie się modlą o zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii, podjęłyśmy dodatkowe modlitwy w Godzinie Miłosierdzia.

Zatroskana o los naszego Zgromadzenia, naszych Bliskich, Przyjaciół, Dobrodziejów i Czytelników podczas modlitwy składam Was wszystkich w Miłosiernym Sercu Jezusa ufając, że właśnie tam znajdziemy pokój i siły potrzebne do przetrwania tego trudnego doświadczenia. Zaczerpnijmy z tego źródła Miłości moc do nawrócenia oraz do wiernego realizowania powołania – jakim każdy z nas został obdarowany – i spełniania tego wszystkiego, czego Jezus oczekuje od nas wszystkich w tym wyjątkowym czasie.
Niech towarzyszy nam w tym wstawiennictwo św. Benedykta i Jego przemożna opieka.

s. Marcelina OSB