ŚP. S. OLGA KORETSKA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA

ZAPRASZAMY DO DUCHOWEJ ŁĄCZNOŚCI PODCZAS TRANSMISJI Z EŁKU
28 października 2022
SESJA MISJOLOGICZNA I CZUWANIE PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ NA JASNEJ GÓRZE
30 listopada 2022
Pokaż wszystkie

ŚP. S. OLGA KORETSKA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA

Kochane Siostry, Droga Rodzino i Przyjaciele, Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w Liturgiczną Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2022 roku – gdy „gdy na Anioł Pański bije dzwon” w Domu Delegatury w Barze na dotkniętej wojną Ukrainie – Pan Życia i Śmierci powołał do Siebie, w 84 roku życia i 43 roku profesji zakonnej – naszą Siostrę śp. Olgę Olenę Koretska OSB.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Barze – w Liturgiczne Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 21 listopada 2022 r.

9:00 – 10:00 Czuwanie modlitewne w kaplicy klasztornej

11:00 Msza Święta w Parafii p.w. św. Anny, po której pochowano zmarłą Siostry na Cmentarzu w Barze

Prosimy o modlitwę za zmarłą śp. Siostrę Olgę oraz Wspólnotę Sióstr w Barze dotkniętą stratą Siostry i działaniami wojennymi.

Requiescat in pace!

SŁOWO PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ – M. MARCELINY KUŚMIERZ – SKIEROWANE DO UCZESTNIKÓW POGRZEBU
ŚP. S. OLGI KORETSKIEJ OSB


Czcigodni Kapłani, Kochane Siostry, Droga Rodzino,

Z bólem, ale i chrześcijańską nadzieją przyjęłyśmy wiadomość o śmierci naszej Siostry Olgi, która od wielu lat łączyła swe doświadczenie cierpienia z Krzyżem Chrystusa, którego Umiłowała, bo zaprosił Ją ponad 43 lata temu do udziału w Jego sprawach, w sprawach samego Boga.

Dziś, dziękujemy Bogu za Jej piękne, ofiarne, pracowite i przepojone modlitwą życie. Wierzymy, że Bóg – Miłośnik Życia, Chrystus Król Jedyny Oblubieniec, który zaprosił s. Olgę teraz do wejścia w nowe życie – daje Jej udział w swoim Królestwie na wieki.

Dziękujemy Rodzinie Siostry Olgi, która przyjmując Boga pod swój dach, stworzyła warunki do wzrostu wiary i powołania. Dozgonnie, nasza Siostra wypraszała Wam na modlitwie – a teraz zapewne uczyni to w tajemnicy Świętych Obcowania – potrzebne łaski na każdy dzień życia.

Dziękujemy Kapłanom, których na drodze życia i wzrostu w wierze spotkała śp. S. Olga, korzystając z ich sakramentalnej posługi.

Siostrom barskiej Wspólnoty, na czele z s. Delegatką Janą, dziękujemy za troskę, opiekę i przykład siostrzanej miłości, jaką przez wiele lat okazywały naszej Siostrze Oldze, a szczególnie w ostatnim czasie, kiedy cierpienie osiągało swoje apogeum.

Choć dzielą nas setki kilometrów, i niebo przecinane jest błyskiem złowrogich rakiet uniemożliwiając szybkie podróże na Ukraińską umęczoną wojną ziemię, pragniemy zapewnić w tych dniach, w tych godzinach i dziś szczególnie, naszą bliskość w Bogu, w Jego Kościele i w jego Sakramencie Obecności – Eucharystii. Wraz z wszystkimi Wspólnotami w Polsce i poza jej granicami przesyłamy szczególnie Siostrom  i Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia, ale i nadziei od Chrystusa żyjącego na wieki, Chrystusa Króla, Chrystusa Miłośnika Życia, dla którego wszystko żyje i dla Którego również my na zawsze istniejemy. Wierzymy, że już dziś – śp. s. Olga – jest szczęśliwa w Królestwie swego Umiłowanego Pana, dla którego warto poświęcić wszystko i oręduje za nami wszystkimi, za Bliskimi i za udręczonym wojną Narodem Ukrainy oraz wyprosi łaskę upragnionego pokoju.