PROFESJA WIECZYSTA S. FRANCISZKI PAWLAK OSB STAŁA SIĘ FAKTEM

PAPIESKIE CZUWANIE OGIEŃ I WODA ZA NAMI
17 czerwca 2019
TU MOŻEMY OBEJRZEĆ I POSŁUCHAĆ – 102. ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA I TRANSMISJA TV TRWAM Z KLASZTORU NA WIGRACH
22 czerwca 2019
Pokaż wszystkie

PROFESJA WIECZYSTA S. FRANCISZKI PAWLAK OSB STAŁA SIĘ FAKTEM

Od dziś naszą Wspólnotę ubogaciła „na zawsze” – przez obrzęd profesji wieczystej w swej rodzinnej parafii w Puławach – s. Franciszka Pawlak OSB. Uroczystej Liturgii przewodniczył o. dr Szymon Hiżycki OSB – OPAT BENEDYKTYNÓW z TYŃCA. Swą szczególną modlitwą otoczyli dziś Siostrę Kapłani, Współsiostry na czele z Przełożoną Generalną M. Marceliną Kuśmierz, Siostrami z Zarządu i Mistrzynią Junioratu, Rodzina, Goście i Parafianie, którzy mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym obrzędzie zaślubin z Chrystusem, wg benedyktyńskiego ceremoniału, z podpisem własnoręcznym składanym na ołtarzu, jak zapisał to zresztą nasz Zakonodawca – św. Benedykt w swej „Regule”. Dziękujemy wszystkim za nadsyłane słowa życzliwości, pozdrowień, życzeń i dar modlitwy. Prosimy o nią nadal również dla całego Zgromadzenia, aby było wierne Chrystusowi realizując benedyktyńską i biblijną zarazem zasadę: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony” /RB 57; 1 P 4,11/.