PODZIĘKOWANIE OD SIÓSTR Z UKRAINY/ On behalf of the Sisters from Ukraine, we would like to wholeheartedly thank you

JUBILEUSZ 25-LECIA POSŁUGI SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK NA EKWADORSKIEJ ZIEMI
26 lutego 2022
DOBA CZUWANIA Z BENEDYKTYNKAMI
28 lutego 2022
Pokaż wszystkie

PODZIĘKOWANIE OD SIÓSTR Z UKRAINY/ On behalf of the Sisters from Ukraine, we would like to wholeheartedly thank you

Kochane Siostry, Drodzy Przyjaciele Szanowni Państwo,

W imieniu Sióstr z Ukrainy pragniemy z całego serca podziękować za słowa wsparcia i zanoszone modlitwy, dzięki którym nasze Siostry mimo zagrożenia życia z nadzieją powierzają się Bożej Opatrzności i przyjmują pod swój dach ludzi bardziej jeszcze doświadczonych dramatem wojny. Minioną noc Siostry spędziły w schronach.

W kolejnym komunikacie – z uwagi na prowadzone konsultacje – podamy szczegółowe formy i zasady wsparcia.
Polecamy Siostry i Naród Ukraiński Waszej modlitwie.


Dear Sisters, Dear Friends, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Sisters from Ukraine, we would like to wholeheartedly thank you for the words of support and prayers, thanks to which our Sisters, despite the threat to their lives, entrust themselves with hope to God’s Providence and welcome people who are even more affected by the drama of war under their roof. The Sisters spent last night in shelters.

In the next communication – due to the consultations conducted – we will provide detailed forms and principles of support.
We entrust the Sisters and those whom they care for to your prayer.

*************

Дорогі сестри, друзі, пані та панове!

Від імені сестер з України прагнемо подякувати з усього серця за слова підтримки та молитви. Незважаючи на загрозу їхньому життю, вони довіряють себе з надією Божому Провидінню та приймають під своїм дахом людей, які ще більше зазнали драматизму війни. Останню ніч сестри провели в бомбосховищах.

У наступному повідомленні, з огляду консультаційних дій, ми подамо вам докладні форми та умови підтримки.

Довіряємо наші сестери і їхніх підопічних вашій молитві.


Queridas Irmãs, Queridos Amigos, Senhoras e Senhores,

Em nome das Irmãs da Ucrânia, gostaríamos de agradecer de coração as palavras de apoio e orações, graças às quais nossas Irmãs, apesar da ameaça às suas vidas, se entregam com esperança à Providência de Deus e acolhem pessoas afetados pelo drama da guerra sob seu teto. As Irmãs passaram a última noite em abrigos.

Na próxima comunicação – devido às consultações – forneceremos informações mais detalhados sobre as possíveis ajudas.
Recomendamos as Irmãs e o povo ucraniano à sua oração.


Queridas Hermanas, Queridos Amigos, Señoras y Señores,

En nombre de las Hermanas de Ucrania, queremos agradecerles sinceramente las palabras de apoyo y las oraciones, gracias a las cuales nuestras Hermanas, a pesar de la amenaza a sus vidas, se entregan con esperanza a la Providencia de Dios y acogen a las personas afectadas por la drama de la guerra bajo su techo. Las Hermanas pasaron la última noche en albergues.

En la próxima comunicación – debido a consultas – daremos información más detallada sobre posibles ayudas.
Encomendamos las Hermanas y el pueblo ucraniano a vuestra oración.