MODLITWA ZRANIONEGO KOŚCIOŁA – MÓDL SIĘ Z BENEDYKTYNKAMI

TEGOROCZNE SPOTKANIA ZE ŚW. SCHOLASTYKĄ
13 lutego 2020
DAR SERCA DLA KENII OD MIESZKAŃCÓW WYSZKOWA
8 marca 2020
Pokaż wszystkie

MODLITWA ZRANIONEGO KOŚCIOŁA – MÓDL SIĘ Z BENEDYKTYNKAMI

PIERWSZY PIĄTEK WIELKIEGO POSTU został ustanowiony dniem szczególnej pamięci i modlitwy w intencji osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła. Ta bolesna prawda i rana zadana Kościołowi – wraz z niejednokrotnie niemym krzykiem ofiar – jest przez Siostry Benedyktynki Misjonarki otaczana modlitwą w duchu pokuty i wynagrodzenia nie tylko dziś. W sposób szczególny jednak – zgodnie z zachętą Przełożonej Generalnej na Wielki Post 2020 – dziś wynagradzamy Miłosiernemu Bogu w naszych kaplicach zakonnych – podczas modlitwy indywidualnej i wspólnotowej – a także przez modlitwę w parafiach, gdzie posługujemy.

Zgodnie z troską naszej Założycielki – M. Jadwigi Kuleszy – pochylamy się nad najmniejszymi i bezbronnymi, którzy potrzebują wsparcia, a także modlimy się za sprawców, błagając, by Miłosierny Bóg wybaczył im grzechy i udzielił łaski nawrócenia.

Wierzymy, że Pan, który wszystko może, obmyje łzy niewinności i uzdolni do przebaczenia tym wszystkich, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu.