MIVA POLSKA POMOGŁA BENEDYKTYNKOM W BRAZYLII

ĆWICZENIA Z BOŻEJ EKONOMII?
19 maja 2021
PIERWSZE CHWILE NA CZARNYM LĄDZIE W LIMURU
22 maja 2021
Pokaż wszystkie

MIVA POLSKA POMOGŁA BENEDYKTYNKOM W BRAZYLII

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek posługuje pracą misyjną w Queimadas-Brazylia, w stanie Bahia od 1986 r. Region jest bardzo suchy, bez perspektyw rozwoju socjalnego i ekonomicznego. Nierówność społeczna dotkliwie dotyka różne aspekty życia i jego jakości, szczególnie pod względem bezbronności dzieci i młodzieży. Założony przez Siostry Ośrodek społeczno-wychowawczy służy obecnie dla 120 dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej; oferując różne działania społeczno-edukacyjne. Bez środka lokomocji ciężko było zaopatrzyć dom i jego podopiecznych oraz docierać do odległych wiosek.

Dzięki życzliwości MIVAPOLSKA, na czele z dyrektorem Ks. Jerzym Kraśnickim oraz jego wszystkimi współpracownikami, a także ofiarności wielu ludzi dobrej woli, na podstawie złożonego projektu misyjnego otrzymałyśmy w tych dniach środek transportu – samochód terenowy.

Drodzy Ofiarodawcy, Przyjaciele MIVA i Misji, przyjmijcie naszą wdzięczność płynącą z serca za Wasze świadectwo i ofiarną pomoc finansową w realizacji naszego projektu, jak i wielu innych.

Dar dzielenia się jest darem serc miłujących Boga i bliźniego. Wierzę, że Bóg w swojej nieskończonej dobroci napełni Wasze serca swoimi darami. Zapewniamy w imieniu Wspólnoty Sióstr i podopiecznych o naszym darze wdzięczności wyrażanym w modlitwie.

Dziękujemy Przewodniczącemu Komisji Misyjnej KEP – J. E. Ks. Bp Jerzemu Mazurowi – za stałą opiekę i troskę o polskich misjonarzy oraz różne formy pomocy świadczonej przez agendy misyjne Kościoła w Polsce.

Siostry Benedyktynki Misjonarki z Brazylii