KATECHETA Z PASJĄ – PROROK PROWADZONY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

SPOTKANIE KATECHETYCZNE W OTWOCKU
26 lutego 2018
JEDEN ZA WSZYSTKICH WSZYSCY ZA JEDNEGO!
9 marca 2018
Pokaż wszystkie

KATECHETA Z PASJĄ – PROROK PROWADZONY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

KATECHETA Z PASJĄ – PROROK PROWADZONY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO 
O SPOTKANIU KATECHETYCZNYM W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 

W Otwocku w dn. 2-4 marca 2018 r. odbyło się doroczne spotkanie katechetyczne, którego przewodnią myślą było hasło: ,,Katecheta z pasją- prorok prowadzony przez Ducha Świętego”. Na początku słowo do Sióstr katechetek skierowała Przełożona Generalna Matka Marcelina Kuśmierz, w którym dziękując za trud pracy na pierwszej linii frontu Zgromadzenia przytoczyła nam przemówienie Papieża Franciszka skierowane do katechetów, w którym papież pisze między innymi, że współczesny katecheta powinien być kreatywny, nie powinien bać się wychodzić poza utarte schematy. Kreatywność to filar bycia katechetą, bo Bóg jest kreatywny. Jeżeli katecheta pozwala, by ogarnął go lęk, jest tchórzem; jeżeli katecheta siedzi sobie spokojnie, staje się na koniec posągiem muzealnym. Trzeba dzisiaj wychodzić na peryferie Kościoła. Tu Matka pełna zatroskania o jakość naszego posługiwania wskazała nam sytuacje, w których nie zawsze jesteśmy wierne naszej misji bycia prawdziwymi świadkami Chrystusa.

Następnego dnia konferencje formacyjne głosił  ks. Łukasz Bugała CRL przypominając nam, że w głoszeniu Ewangelii nigdy nie jesteśmy sami, ale działamy w mocy Ducha Świętego. Trzeba nam te prawdę nieustannie odkrywać, pozwalać Mu działać w nas i przez nas. Nie wyprzedzajmy w naszej codziennej posłudze katechetycznej Ducha Świętego, dawajmy Mu się nieustannie zaskakiwać.

Wieczorem odbyła się ,,giełda pomysłów” czyli dzielenie się sprawdzonymi pomysłami do twórczej pracy katechetycznej. Siostry przywiozły wiele ciekawych propozycji do pracy z dziećmi i z młodzieżą.

W niedzielę s. dr Judyta Pudełko PDDM  zaraziła nas pasją zgłębiania Słowa Bożego. Ukazując przykład proroka Jeremiasza prelegentka przypominała nam, że  Słowo Boże trzeba odczytywać wciąż na nowo. Bóg odpowiada na nasze słowo w sposób ciągle nowy, na te same sytuacje ma za każdym razem inną odpowiedź. W naszej misji głoszenia Słowa Bożego nie można powtarzać utartych schematów, formuł. Trzeba katechizować z pasją, wychodząc z rutyny, kolein, aby słowo płonęło i zapalało innych.

Dziękując Matce Marcelinie za zatroskanie o naszą misję głoszenia słowa a Siostrze Asystentce Antonii za zorganizowanie kolejnego, tym razem typowo formacyjnego  spotkania, wyruszymy z nowym entuzjazmem na peryferie, odkrywając na nowo pasję bycia katechetą, który nigdy nie jest sam, ale jest prorokiem prowadzonym przez Ducha Świętego.

 

Siostra katechetka