KAPITUŁA DOKONAŁA WYBORU

TOŻSAMOŚĆ I MISJA BENEDYKTYNEK MISJONAREK. W PUŁAWACH ROZPOCZYNA SIĘ XVIII KAPITUŁA GENERALNA
29 czerwca 2022
XVIII KAPTUŁA GENERALNA DOBIEGŁA KOŃCA
9 lipca 2022
Pokaż wszystkie

KAPITUŁA DOKONAŁA WYBORU

Kochane Siostry, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym XVIII Kapituła Generalna dokonała wyboru na urząd Przełożonej Generalnej, jej Rady Generalnej oraz Ekonomki Generalnej.
Przełożoną Generalną na drugą kadencję została wybrana M. Marcelina Kuśmierz OSB
Wikarią Generalną została s. Blanka Szymańska OSB
Radną Generalną została wybrana s. Benedetta Górska OSB.
Radną Generalną została wybrana s. Krystiana Chojnacka OSB.
Radną Generalną została wybrana s. Anuarita Tutka OSB.
Funkcję Ekonomki Generalnej podejmie s. Klaudia Turczyńska OSB.
Dziękujemy Zarządowi Generalnemu Zgromadzenia poprzedniej kadencji: s. Wikarii Bożenie Łubiarz, s. Asystentce Esterze Strus, s. Asystentce Teresie Wolskiej i s. Asystentce Antonii Kowalczyk oraz Ekonomce Generalnej M. Martynie Wysockiej za pełnioną z oddaniem sześcioletnią posługę dla dobra Zgromadzenia. Wszystkie te nasze Siostry polecamy Waszym modlitwom, aby wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego podążały w życiu codziennym i posłudze za przewodem Ewangelii. Dziękujemy za modlitewne wsparcie i życzliwość.