JUBILEUSZ W EŁKU – PIERWSZE RELACJE

JUBILEUSZ W ŁOMŻY
27 maja 2018
ŚLUBY WIECZYSTE S. JANY LIPIVSKIEJ NA UKRAINIE
22 czerwca 2018
Pokaż wszystkie

JUBILEUSZ W EŁKU – PIERWSZE RELACJE

JUBILEUSZ BENEDYKTYNEK W EŁKU

Patron Europy i nasz Zakonodawca, św. Benedykt w swej Regule napisanej ponad 1500 lat temu – a jakże aktualnej i możliwej do zastosowania również dziś nie tylko w klasztorach, ale i w firmach, wspólnotach, w rodzinach – pozostawił nam w Prologu swego dokumentu znamienne słowa: nim coś dobrego zamierzasz uczynić módl się najpierw gorąco do Boga, aby On sam to do końca doprowadził (RB Prol.). I tak się stało, bowiem przez wiele miesięcy – na modlitwie i w rozmowach – rozeznawałyśmy w jaki sposób najlepiej w tym wyjątkowym Mieście i w tej wyjątkowej Diecezji podzielić się jubileuszową radością? Rzeczywiście, tylko dzięki łasce Boga i życzliwości tak wielu osób, możliwe było zrealizowanie tak dużego, trzydniowego przedsięwzięcia, z którym pragnęłyśmy dotrzeć do wszystkich mieszkańców Ełku i Diecezjan. I oto mamy te dni:

  • dzień w Sercu Jezusa – z Eucharystią i festynem na Placu Jana Pawła II oraz wieczornym czuwaniem ogień i woda nad brzegiem jeziora;
  • dzień w Sercu Maryi – z Festynem Rodzinnym, Biegiem po Medal św. Benedykta, nabożeństwem na cmentarzu oraz Czuwaniem Fatimskim;
  • dzień trzeci, dzisiejszy, w Sercu Kościoła – z posłaniem w nowe stulecie Zgromadzenia i nowe stulecie niepodległej Ojczyzny.

 W dniu pierwszym – zatytułowanym W Sercu Jezusa przedpołudniowe uroczystości zostały włączone w XIII Ogólnopolski Festyn Rodzinny organizowany przez Caritas Diecezji Ełckiej, otaczając modlitwą dzieci i młodzież podczas całodziennego wydarzenia na Placu Jana Pawła II. Uroczystej Liturgii w intencji dzieci i ich rodzin, przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki. Na zakończenie Mszy św. Przełożona Generalna – M. Marcelina Kuśmierz OSB – złożyła wszystkim dzieciom życzenia i wręczyła wraz z Siostrami okolicznościowe kolorowanki. Od wczesnych godzin rannych animację dla dzieci prowadziła niezmordowana s. Teresita Owsiejko OSB, a s. P. Taida Pęczak OSB oraz s. Goretti Mirecka OSB wraz ze swymi podopiecznymi ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Perełka przygotowały okolicznościowe inscenizacje przybliżające życie i działalność Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Z kolei w alejce pod namiotem Tęczowego Domu oczekiwała s. P. Donata Topa OSB i inne Siostry, które oferowały słodkie atrakcje, pokazy prac naszych podopiecznych oraz zachęcały do ręcznego przepisywania Reguły św. Benedykta i wykonania okolicznościowej laurki ofiarowanej Matce Marcelinie.

Kult Serca Jezusowego jest bliski każdej Benedyktynce Misjonarce. Wieczorem, nad brzegiem jeziora Ełckiego, odbyło się piękne czuwanie, które połączyło uczestników na lądzie i na wodzie. W scenerii zapalonych pochodni i lampionów (wypuszczanych na wodę po każdym wezwaniu) wybrzmiewały kolejne wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miało także miejsce posłanie młodzieży wyruszającej na Lednicę. Cieszymy się, że w czuwanie – przygotowane przez s. A. Antonię Kowalczyk OSB – włączyli się kapłani, Siostry, klerycy, harcerze, młodzież KSM, Ruch Lednicki, dorośli, rodzice z dziećmi, służby mundurowe, chór GOSPELK oraz Urząd Miasta.

Dzień drugi – W Sercu Maryi – rozpoczął się od Biegu po Medal św. Benedykta wzdłuż jeziora Ełckiego, po którym na promenadzie  były przygotowane (przez s. Szymonę i s. Teodatę) stoiska z benedyktyńskimi smakołykami w ramach pikniku rodzinnego Rodzina wolna od niemocy. Rozgrzewkę przed biegiem i animacje na pikniku poprowadziła dla nas s. Teresita Owsiejko OSB. Przedpołudniowe wydarzenia rodzinne i rekreacyjne zakończyły się o godz. 14.00, ale już w Godzinie Miłosierdzia polecałyśmy wszystkie Siostry, Rodziców Sióstr, Podopiecznych, Kapłanów i wszystkich Przyjaciół Zgromadzenia spoczywających na ełckim cmentarzu. Wieczorem, z racji pierwszej soboty miesiąca, w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, podczas nabożeństwa różańcowego modlił się z nami oraz błogosławieństwa udzielił J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki, natomiast uroczystej  Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił J. E. bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Wraz z biskupem i kapłanami modliły się Siostry przybyłe z różnych stron Polski na czele z Przełożoną Generalną i Zarządem Zgromadzenia, rodziny i przyjaciele Sióstr, alumni, młodzież, zaproszeni goście oraz parafianie.

 

Dzień trzeci – w Sercu Kościoła – to posłanie w nowe stulecie. Uroczystej Liturgii przewodniczył  bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki, który wyraził wdzięczność siostrom za ich posługę. Podczas Eucharystii zostały pobłogosławione Panie z grupy „Benedictus”, które zapragnęły żyć duchowością benedyktyńską w swoich rodzinach. Z rąk Przełożonej Generalnej – M. Marceliny Kuśmierz OSB i s. P. Donaty Topy OSB – otrzymały Regułę św. Benedykta.

„W moim domu gdy czytaliśmy Pismo Święte, nic nie rozumiałam. Zupełnie tak, jakbym czytała w obcym języku- tylko same litery . Wstąpiłam do grupy „Benedictus” i tak się zaczęła moja codzienna fascynująca przygoda ze słuchaniem Boga.  Odkryłam, że Bóg mnie kocha taką jaka jestem, z moimi problemami. W Słowie Bożym spotkałam Jezusa, który posyła do mnie Swojego Ducha Świętego, który zmienił moje wnętrze. Rozpalił pragnienie spotykania z Nim w sakramentach. Inaczej patrzę na ludzi. Staram się na co dzień żyć według reguły benedyktyńskiej módl się i pracuj, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony” – dzieli się swoim świadectwem p. Teresa Wieczorek, która od dwóch lat jest w grupie formacyjnej „Benedictus”.

Po Eucharystii, w Ełckim Centrum Kultury odbyła się druga część uroczystości. Goście mieli możliwość zapoznania się z życiem i działalnością Sióstr podczas emisji specjalnie przygotowanego filmu oraz na żywo usłyszeć utwory przy akompaniamencie fortepianowym zakonnej scholi „Benedicamus Domino”, pod kierunkiem s. Gregorii Dworakowskiej OSB.

Podczas uroczystej Gali na ręce Przełożonej Generalnej Matki Marceliny Kuśmierz OSB zostało przekazane – przez p. Senator Małgorzatę Kopiczko – odznaczenie państwowe przyznane przez Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego oraz skierowane zostały słowa podziękowań od Prezydenta Miasta Ełku – Tomasza Andrukiewicza, J. M. Ks. Kan. dra  A. Skowrońskiego, rektora WSD w Ełku oraz Rodziców naszego podopiecznego –
Ł. Barwikowskiego Wszystkich obecnych pobłogosławił J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany w SALI ZEBRA.

„Modlitwa i praca to jakby dwa ramiona benedyktynki misjonarki wznoszące się nieustannie do Boga w hymnie uwielbienia” – mamy nadzieję, że to przesłanie było i pozostanie aktualne również w nowym stuleciu – mówiła na zakończenie gali s. dr Blanka Szymańska OSB, dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego Diecezji Ełckiej.

„Benedyktynki Misjonarki od najmłodszych lat  towarzyszyły mi i budziły najlepsze uczucia. Uratowały wiele odrzuconych i wzgardzonych dzieci z niepełnosprawnością. Wielki szacunek i wdzięczność Bogu za te Siostry” – mówi p. Józef Wierzchoń, mieszkaniec Ełku.

Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nas w przygotowaniu tych uroczystości. Dziękujemy Księżom Biskupom – J.E. Ks. Bp Jerzemu i J. E. Ks. Bp Romualdowi – oraz Kapłanom za dar wspólnej modlitwy. W sposób szczególny dziękujemy Urzędowi Miasta i Służbom Mundurowym, Ełckiemu Centrum Kultury, Wyższemu Seminarium Duchownemu, Caritas Diecezji Ełckiej, Chórowi GOSPELK, MOS-owi, KSM-owi, Ruchowi Lednickiemu i harcerzom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w organizacji poszczególnych wydarzeń.

Siostry Benedyktynki Misjonarki opiekują się dziećmi, prowadzą ośrodki dla dzieci i młodzieży z rożnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami fizycznymi, szkoły specjalne, domy dziecka oraz przedszkola. Podejmują też opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, a także posługę w parafiach. Na terenie Diecezji Ełckiej posługę pełni 20 sióstr.

DZIEŃ I – MINIRELACJA CZUWANIE OGIEŃ I WODA

 

DZIEŃ II MINIRELACJA BIEG  PO MEDAL ŚW. BENEDYKTA

„W deszczową sobotę 02.06.2018 roku z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek miał miejsce Bieg po medal św. Benedykta.
Był to chyba pierwszy taki bieg w naszym Mieście- przynajmniej pierwszy taki w jakim wziąłem udział.  Jak na sportowców przystało do wyścigu musieliśmy się odpowiednio przygotować. Było coś dla ducha-rozśpiewaliśmy się w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy akompaniamencie Pani Marty Orent, później po benedyktyńskim błogosławieństwie naszego Księdza Proboszcza Łukasza Grzechcy wszyscy uczestniczy musieli zrobić też coś dla ciała. Rozgrzewkę przy „Rusałce” zapewniła nam Siostra Teresita, po której wszyscy udaliśmy się na start. Start miał miejsce przy moście na ul.  Zamkowej i biegł promenadą nad naszym pięknym jeziorem. Uczestniczyć mógł każdy, odważyli się nieliczni- z Prezydentem Miasta Panem Tomaszem Andrukiewiczem na czele. Swoich sił próbowali starsi, młodsi, dzieci, a  nawet nasze siostry zakonne, na czele z Siostrą Taidą, która dzielnie pokonała całą trasę, aby na koniec żwawym krokiem przekroczyć linię mety!   Wszystko odbyło się w duchu fair play oraz zgodnie z zasadą, że każdy jest zwycięzcą. Na mecie na wszystkich czekały Medale św. Benedykta, a na trójkę najszybszych uczestników wspaniałe nagrody, dyplomy oraz słowa uznania. Bieg zakończył się na polanie przy końcu promenady i połączył się z obchodami Ełckich Dni Rodziny, gdzie wszyscy bawili się wspaniałe na pikniku przy słodkim poczęstunku i przepysznym bigosie przygotowanym przez Siostrę Szymonę. Żałujcie, że Was tam z nami nie było!

Emil Bućko kl. 3 E SP 4 w Ełku – (zdobywca II miejsca 🙂 „

 

 

DZIEŃ II MINIRELACJA

 

 

FOTORELACJA