JUBILEUSZ 50-LECIA POSŁUGI SIÓSTR W CHEŁMIE

SREBRNY JUBILEUSZ S.GREGORII OSB
19 sierpnia 2018
SREBRNY JUBILEUSZ S. FAUSTYNY OSB NA UKRAINIE
8 września 2018
Pokaż wszystkie

JUBILEUSZ 50-LECIA POSŁUGI SIÓSTR W CHEŁMIE

Dzień 2 września 2018 był dla chełmskiej Wspólnoty i całego Zgromadzenia dniem szczególnym, bowiem podczas uroczystej Mszy św. Jubileuszowej,  której przewodniczył ks. Kanonik Andrzej Sternik – kustosz sanktuarium– sprawowanej w Bazylice NMP w Chełmie o godz. 12.00, składałyśmy dziękczynienie i uwielbienie Bogu za 50 lat posługi naszych Sióstr w tym miejscu.
To okazja do wdzięczności Bogu i ludziom za różnorodną i ofiarną posługę tak wielu benedyktynek misjonarek w półwiecznej historii tej placówki, ale także – do spojrzenia z nadzieją w przyszłość, by odkrywać nowe horyzonty w realizacji naszego charyzmatu i dzielenia się benedyktyńska duchowością, to wreszcie i okazja do dziękczynienia za dar tak wielu powołań, kapłańskich i zakonnych, a zwłaszcza tych, które od wielu lat realizowane są  w naszym Zgromadzeniu. Właśnie do powyższych aspektów w swojej homilii nawiązał ks. Infułat Kazimierz Bownik, który wyraził Siostrom wdzięczność – płynącą zarówno ze strony duchowieństwa, jak i parafian – za oddaną i piękną  posługę na Górze Chełmskiej.

Z kolei w swoim słowie skierowanym do wszystkich zebranych Przełożona Generalna M. Marcelina Kuśmierz OSB zaznaczała, iż Jubileusz to czas podsumowania, który jest specjalną okazja do dziękczynienia Bogu za Jego łaski, ukazanej w tak wielu dziełach i znakach, których rocznicę dziś celebrujemy. Jesteśmy świadome ogromu łask. Wszystkie te dary otrzymane od Boga, często za pośrednictwem naszych Współsióstr  skłaniają nas do radości, a przede wszystkim wielkiej wdzięczności, do wyśpiewania Bogu Te Deum za pół wieku istnienia i działania Domu Zakonnego naszej benedyktyńskiej rodziny. Dzisiejszy Jubileusz to czas wspólnej modlitwy dziękczynienia za prowadzoną misję, która stale wraz z wielu kolejnymi Siostrami tworzącymi wspólnotę przynosi nowe piękne owoce …to czas zamyślenia nad bogatą historia tego miejsca.

Matka Marcelina wyraziła naszą wielką wdzięczność Księdzu Infułatowi Kazimierzowi Bownikowi za wieloletnią współpracę – chciałoby się powiedzieć od niepamiętnych czasów, za ducha wiary, wysoką kulturę i otwartość cechująca tę współpracę oraz za serdeczne więzi. Matka Marcelina skierowała również słowa wdzięczności do byłego proboszcza – Ks.prał. Tadeusza Kądziołki oraz piastującego obecnie tę funkcję – Ks. Kan. Andrzeja Sternika. Słowa swojej wdzięczności skierowała również w stronę Sióstr, które wspólnotę na chełmskiej górze stanowiły i stanowią, przywołując szczególnie osoby przełożonych tej wspólnoty:  śp s. Hiacyntę, śp s. Zofię, s. Kingę, s. Maksymilianę,
s. Janinę, s. Cyprianę i s. Angelikę, których to troska o ducha i ciało Współsióstr, o koordynowanie działań i ofiarność we współpracy z parafią czyniły i nadal czynią tę wspólnotę prężną, otwartą oraz promieniującą rodzinnością, a także nacechowaną benedyktyńską gościnnością
. W swoim przemówieniu Przełożona Generalna nie zapomniała również o Siostrach, które pochodzą z Chełma i okolic oraz o Ich Rodzinach, zachęcając zarazem, by ten piękny Jubileusz  stał się okazją dla młodych, do stałego poszukiwania Bożej woli w życiu.

Cieszymy się, że w tej pięknej jubileuszowej Uroczystości na Górze Chełmskiej uczestniczyło tak wiele Sióstr przybyłych z 9 naszych placówek, a także wielu Kapłanów, oraz Przyjaciół i Dobroczyńców Zgromadzenia.

Niech we wszystkim i podczas każdego Jubileuszu będzie Bóg uwielbiony!