JUBILEUSZ 25-LECIA POSŁUGI SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK NA EKWADORSKIEJ ZIEMI

WSPIERAMY SIOSTRY NA UKRAINIE MODLITWĄ I POSTEM/ Let us support them with our prayers and fasting
25 lutego 2022
PODZIĘKOWANIE OD SIÓSTR Z UKRAINY/ On behalf of the Sisters from Ukraine, we would like to wholeheartedly thank you
26 lutego 2022
Pokaż wszystkie

JUBILEUSZ 25-LECIA POSŁUGI SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK NA EKWADORSKIEJ ZIEMI

Otwierając Księgę Pisma Świętego Starego Testamentu natrafiamy na zachętę celebrowania jubileuszy, jako szczególnego momentu uwielbienia Boga za Jego wielkie dzieła, których dokonał dla swojego ludu.

W życie każdej Benedyktynki Misjonarki to uwielbienie Boga jest wpisane niejako naturalnie i dokonuje się każdego dnia, w każdej modlitwie, uderzeniu serca, podejmowanej pracy, dziele miłosierdzia. Szczególnego charakteru nabiera jednak w okolicznościach pięknych i podniosłych, jakimi są niewątpliwie rocznice, jubileusze oraz – mimo swego dramatu – sytuacje trudne, graniczne, których doświadczamy chociażby obecnie w kontekście trwającej pandemii i wojny na Ukrainie

Z powodu trwającej pandemii i związanych ograniczeń, nie mogłyśmy celebrować srebrnego jubileuszu w Ekwadorze w minionym roku. Niestety, sytuacja również obecnie nie uległa istotnej poprawie, co rzutuje na sposób jego przeżywania jedynie w ograniczonym gronie Wspólnoty Sióstr zebranej w kaplicy macierzystego domu w Santo Domingo.

Jak to się wszystko zaczęło?

W 1996 r. Duch Święty wskazał naszemu Zgromadzeniu, nowe pole posługi misyjnej na ziemi ekwadorskiej. Do urzeczywistnienie tego zamierzenia przyczynił się Ks. Leon Juchniewicz, zapraszając Siostry do prowadzonej przez siebie parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Santo Domingo.

Rozeznając potrzeby ludzi żyjących w kooperatywie Juan Eulogio Paz y Niño Siostry pomagały w duszpasterstwie parafialnym, formując katechistów, prowadząc grupy dla dzieci i młodzieży, przygotowując do sakramentów świętych, odwiedzając chorych i potrzebujących. Służyły także pomocą w szkole parafialnej, nauczając religii i języka angielskiego. Z czasem, w domu zakonnym, powstała apteka i przychodnia lekarska. Najuboższym pacjentom Siostry pomagały opłacając im badania, dofinansowując operacje i opłaty za pobyt w szpitalu.

W trosce o dzieci z najbiedniejszych rodzin w 2000 r. siostry zorganizowały dla nich jadalnię i świetlicę, która potem została przekształcona w Centrum Pomocy Szkolnej, a następnie w żłobek. Przez pewien czas Siostry prowadziły też internat dla dziewcząt ze szkoły średniej.

W 2007 roku Siostry zaczęły współpracować z Domem Dziecka „Valle Feliz”, a w 2011 roku przejęły jego prowadzenie, otaczając opieką, troską i miłością dzieci porzucone lub osierocone. Tam też, zorganizowały w 2019 r. pierwsze na terenie Ekwadoru – OKNO ŻYCIA, dzięki któremu ratują życie, z nadzieją, że jeszcze wiele dzieci zostanie uratowanych!

Z funduszy przekazanych przez ofiarodawców Siostry organizowały stypendia dla dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Angażowały się także w państwowe projekty pomocy społecznej, wyszukując osoby, które najbardziej potrzebowały wsparcia materialnego i duchowego.

Od 2019 roku w miejscowości Celica opiekują się parafią i Sanktuarium Meki Pańskiej, a także Kalwarią wybudowaną przez polskiego misjonarza ks. Dariusza Jaworskiego.

Siłę do wypełnienia tych zadań Siostry czerpały z codziennej Eucharystii, modlitwy brewiarzowej, adoracji, lektury Słowa Bożego i osobistej modlitwy, zaszczepiając w swoim otoczeniu benedyktyńską duchowość i dając przykład głębokiej więzi z Bogiem.

Dnia 25 lutego br. nasze Siostry świętowały Jubileusz 25-lecia istnienia i posługi misyjnej w Ekwadorze. Na czas srebrnego jubileuszu – wypraszajmy Siostrom potrzebne łaski, zawierzajmy je Bożej Opatrzności, by stawały się jak najlepszym narzędziem w rękach Pana Boga w dziele Głoszenia Dobrej Nowiny i posługi najuboższym.

Poniżej – link do transmisji Mszy Świętej Jubileuszowej z dnia 25 lutego 2022 r.

https://www.facebook.com/andreseucal.trujillo/videos/515441110090077/

Poniżej zamieszczamy kilka materiałów filmowych ukazujących naszą posługę w tym dalekim kraju: