I Zjazd Grup Benedictus w Otwocku

SPOTKANIE GRUP „BENEDICTUS PAŃ” W DOMU GENERALNYM W OTWOCKU – 14.10.2018
14 października 2018
UROCZYSTA GALA BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS
24 października 2018
Pokaż wszystkie

I Zjazd Grup Benedictus w Otwocku

Od wczesnych godzin porannych do Otwocka zjeżdżały się przedstawicielki grup „Benedictus” z Kwidzyna, Ełku, Puław i Miechowa. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w kaplicy, poprowadzoną przez S. Asystentkę Antonię. Następnie w sali Betania odbyło się spotkanie integracyjne, koordynowane przez S. P. Krystianę. Przedstawiła ona zebranym Przełożoną Generalną M. Marcelinę Kuśmierz oraz duchowego przewodnika tego spotkania Ks. Leszka Kamińskiego z diecezji łomżyńskiej.

M. Marcelina powitała panie naszym benedyktyńskim pozdrowieniem Pax Christi i w swoim krótkim wystąpieniu wskazała, że pokój i ład to bardzo ważne elementy duchowości benedyktyńskiej, istotne nie tylko dla życia zakonnego ale także do życia rodzinnego i społecznego. Potem poszczególne grupy przedstawiły swoją historię i opowiadały jaką rolę odgrywa w ich życiu przynależność do grupy Benedictus. Pierwsza i najstarsza grupa powstała w Miechowie, w 2009 roku. Kolejna w 2014 r. w Puławach. Natomiast w 2016 r. powstały grupy w Ełku i Kwidzynie.

W Konstytucjach naszego Z gromadzenia, gdy mowa jest charyzmacie i działaniach podejmowanych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek czytamy, że jednym z ważnych jego zadań jest praca z laikatem żeńskim. Właśnie pragnienie zrealizowania tego elementu posługi leżało u podstaw tworzenia grupy dla kobiet o nazwie „Benedictus”. Głównym celem tej grupy jest formacja osób świeckich do życia na co dzień wskazaniami Reguły św. Benedykta. Spotkania będą odbywają się raz miesiącu, trwają ok. 2 godzin. Program tych spotkań przewiduje udział w modlitwie brewiarzowej, adoracji, rozważaniu biblijnym – lectio divina.

         O godz. 11:15 ks. Leszek Kamiński wygłosił konferencję pt. „Duchowość benedyktyńska dla wszystkich”. Centralnym punktem spotkania  uroczysta Eucharystia. Oprawę liturgiczną przygotowały przedstawicielki poszczególnych grup, natomiast o oprawę muzyczną zadbały: S. Franciszka, S. Jonasz i Weronika Wieczorek.

Po obiedzie był czas na spacer po ogrodzie albo na pogawędki przy kawie w sali Wieczernik. O godz. 14:30 w sali Betania S. Donata wprowadziła uczestniczki do pracy w grupach, czyli analizy fragmentu Reguły św. Benedykta o tym Jaki powinien być opat i zastanowienia się jak wymagania dotyczące opata odnieść do aktualnej rzeczywistości rodzinnej, społecznej, zawodowej. Siostry prowadzące grupy podkreślały, że panie bardzo chętnie zabierały głos i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Prezentacja owoców pracy w grupach na wspólnym podsumowaniu ukazała jak bardzo aktualne dzisiaj są mądre wskazania św. Benedykta.

Podczas Nieszporów Ks. Leszek akompaniował na cytrze a mała scholka Sióstr (S. Leonia, S. Bogusław i S. Marcina) pomagała nam we wspólnej modlitwie. Na zakończenie, pod przewodnictwem, S. Goretti, panie z Ełku przygotowały podziękowanie dla Ks. Leszka, M. Marceliny, S. Przełożonej Estery i S. Ekonomki Racheli. M. Marcelina również skierowała słowa wdzięczności do pań i do Sióstr, które prowadzą Grupy Benedictus, poprosiła o modlitwę różańcową w intencji nowych powołań. Uwieczniłyśmy ten I Zjazd grup Benedictus na wspólnej fotografii.

Oby to spotkanie przyczyniło się do dalszego rozwoju grup Benedictus i było zwiastunem kolejnych takich zjazdów a może także kilkudniowych rekolekcji dla pań objętych formacją w tych grupach. Bogu niech będą dzięki za duchowe owoce tego spotkania. Niech Duch Święty wskaże jak realizować to dzieło w przyszłości.

s. Donata OSB