I PROFESJA S. HIACYNTY W UROCZYSTOŚĆ ŚW. BENEDYKTA – PATRONA EUROPY

BENEDYKTYNKI W SZKOLE ANIMATORÓW MISYJNYCH II STOPNIA
8 lipca 2019
ZŁOTY JUBILEUSZ SIÓSTR I POŚWIĘCENIE POMNIKA ZAŁOŻYCIELKI M. JADWIGI JÓZEFY KULESZY W OTWOCKU
14 lipca 2019
Pokaż wszystkie

I PROFESJA S. HIACYNTY W UROCZYSTOŚĆ ŚW. BENEDYKTA – PATRONA EUROPY

To dla nas wielka radość, że w Uroczystość naszego Zakonodawcy i Patrona Europy – św. Benedykta z Nursji – do grona jego duchowych córek przez akt profesji zakonnej w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku została włączona s. Hiacynta. Otoczona Rodziną Zakonną, Rodzicami i Rodzeństwem, Rodziną dalszą i bliższą oraz życzliwymi ludźmi dziś, podpisując własnoręcznie dokument I profesji w klasztorze benedyktyńskim, złączyła się z Chrystusem Oblubieńcem na najbliższy rok.

Dziękujemy dziś Bogu za dar życia i powołania naszej Siostry, której kroki w swej dobroci zechciał skierować do naszego klasztoru. Wspierajmy modlitwą Siostrę w Jej naśladowaniu Chrystusa i podążaniu ścieżkami Ewangelii wypraszając zarazem dar nowych powołań do naszej Wspólnoty,

Wszystkim Siostrom, Przyjaciołom, Darczyńcom i Sympatykom naszego Zgromadzenia przesyłamy wyrazy serdecznej pamięci i dar benedyktyńskiej modlitwy!