HABEMUS DOCTOREM!

SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH I DYREKTOREK W OTWOCKU DOBIEGŁO KOŃCA
6 października 2019
POMAGAMY OBRAĆ WŁAŚCIWY KURS – SESJA ROZEZNAWANIA DLA MŁODYCH 18+
13 października 2019
Pokaż wszystkie

HABEMUS DOCTOREM!

Z Bożej łaski, po kilkuletnim okresie zmagań i poszukiwań naukowych, do grona doktorów w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek, dołączyła s. Mariola Michalak OSB. Jej publiczna obrona rozprawy doktorskiej – zatytułowanej:  Wkład sióstr benedyktynek misjonarek w dzieło ewangelizacji” miała miejsce na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dnia 11.10.2019 r. o godz. 11.00. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński.

W wydarzeniu – wraz z Siostrami i zaproszonymi gośćmi – brała udział Przełożona Generalna M. Marcelina Kuśmierz OSB oraz Siostry z Zarządu Generalnego.

Dziękujemy wszystkim, którzy na różny sposób wspierali s. Mariolę OSB w drodze do radosnego dnia skutecznie obronionej rozprawy doktorskiej.

Warto wspomnieć przy okazji, że nasze Siostry specjalizują się w następujących dziedzinach:

s. dr hab. Ambrozja Kalinowska OSB, prof. UWM – filologia klasyczna, historia, emerytowany nauczyciel akademicki
s. dr Maria Dębowska OSB – psychologia
s. dr Blanka Szymańska OSB – historia literatury wczesnochrześcijańskiej, patrologia grecka i łacińska, nauczyciel akademicki
s. dr Gregoria Dworakowska – muzyka kościelna, nauczyciel akademicki
s. dr Mariola Michalak – teologia