DZIEŃ NARODZIN DLA NIEBA ŚW. BENEDYKTA

DZIĘKI BOGU – TRANSPORT NA MIEJSCU…
20 marca 2022
O NASZEJ SYTUACJI NA UKRAINIE W RADIO NADZIEJA MÓWI S. DELEGATKA JANA OSB
24 marca 2022
Pokaż wszystkie

DZIEŃ NARODZIN DLA NIEBA ŚW. BENEDYKTA

21 MARCA 547 ROKU TO DZIEŃ NARODZIN DLA NIEBA ŚW. BENEDYKTA


Trudno w kilku słowach przybliżyć postać i dokonania tego niezwykłego Człowieka, Patrona Europy i mnichów Zachodu oraz naszego Zakonodawcy. Ale może dziś warto zwrócić uwagę na jeden tylko szczegół, a właściwie syntezę całej Jego drogi, jaką nam pozostawił: to nieustanne szukanie Boga, chodzenie w Jego obecności i gotowość do powrotu do Jego domu…Tak Benedykt żył. Tego nas uczył. Do tego zachęca, również jako Patron dobrej śmierci, abyśmy nieustannie żyjąc pod wejrzeniem Bożym stale byli gotowi na Jego przyjście….

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Antyfona:
Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana, stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.
K. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana.
W. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem

MODLITWA
Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, + spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, *zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.