DIES NOMINALIS M. MARCELINY W CZASACH ZARAZY….

JUBILEUSZOWY DAR – ŻYCIE
14 lipca 2020
BENEDYKTYŃSKIE „POWOŁANIOWE OBLĘŻENIE” JASNEJ GÓRY
13 sierpnia 2020
Pokaż wszystkie

DIES NOMINALIS M. MARCELINY W CZASACH ZARAZY….

Dzień imienin jest najlepszą doroczną okazją, by każdej Siostrze okazać szczególną miłość i życzliwość. Ogłasza go lektorka w dzień wigilijny podczas obiadu. Wówczas to poleca Solenizantkę modlitwom wszystkich Sióstr /Dyrektorium p. 179/.

O tym imieninowym zapisie pamiętamy bardzo dobrze, zwłaszcza gdy dotyczy Przełożonej Generalnej, jako Matki całej Wspólnoty. W sposób naturalny we wszystkich domach naszego Zgromadzenia w Dzień Imienin zanoszone są modlitwy w intencji Czcigodnej Solenizantki, choć tym razem, z racji pandemii – podobnie, jak w przypadku innych celebracji – nie było możliwe przybycie do Otwocka wszystkich, którzy chcieli dzielić z Solenizantką radość Dnia Imienin.

Podczas Eucharystii, celebrowanej w sobotnie przedpołudnie przez o. Zachariasza SOCist, polecaliśmy M. Marcelinę opiece Maryi wypraszając przez Jej wstawiennictwo obfite błogosławieństwo i łaskę. Radość i wdzięczność mieliśmy również okazję wyrazić podczas życzeń i wspólnego wspaniałego posiłku w pięknie przygotowanym przez otwocką Wspólnotę refektarzu.

Dziękujemy wszystkim, którzy w w swoich domach, w naszych Wspólnotach i w Domu Generalnym w Otwocku wspierają Solenizantkę swoją życzliwością, dobrym słowem i modlitwą.