„Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników?”

SZUKAJMY PANA, KTÓRY POZWALA SIĘ ZNALEŹĆ I DZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ JEGO NARODZENIA
25 grudnia 2021
WIELKOPOSTNY WEEKEND O OJCU CZUŁYM DLA MŁODYCH W BENEDYKTYŃSKIM ZAKĄTKU 4-6.03.2022
3 lutego 2022
Pokaż wszystkie

„Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników?”

To wymowne pytanie św. Teresy od Jezusa /Libro de la Vida, c. 32, 11/ pozostaje wciąż aktualne.

Przeżywamy dziś w Kościele dzień szczególnie ważny w życiu każdej Osoby Konsekrowanej. Po raz 25 – zatem jubileuszowy – Kościół uwielbia Boga za dar życia Jemu poświęconego realizowany we wspólnotach zakonnych, konsekrowanym dziewictwie i wdowieństwie.

Dla każdej Siostry Benedyktynki Misjonarki to okazja do osobistego aktu wdzięczności Bogu, który zaprosił do udziału w Jego sprawach przez dar powołania i zakonnej konsekracji, która swe źródła oczywiście odnajduje w sakramencie Chrztu Świętego, o czym dziś przypomniał papież Franciszek: „Na mocy chrztu należymy do Chrystusa. Zostaliśmy włączeni do nieprzemijającej wspólnoty z Bogiem i między sobą. To chrzest jest źródłem wszelkiej formy konsekracji, a także siły, która pozwala nam wyzbyć się światowości. Jesteście na świecie, aby dawać świadectwo, że Bóg go kocha i błogosławi mu. Jesteście konsekrowani dla świata, który oczekuje waszego świadectwa, aby dojść do wolności, która daje radość, ożywia nadzieję, przygotowuje przyszłość” /Papież Franciszek, Tweet 2.02.22/.

Dziękując za wszelką życzliwość, jakiej doświadczamy w naszej codzienności, zachęcamy Was do modlitwy, abyśmy potrafiły sprostać temu papieskiemu wyzwaniu, a także by Pan zaprosił nowe osoby do dzielenia z Nim projektu życia w naszej Wspólnocie.