CIEPŁE SŁOWA O NASZYCH SIOSTRACH Z KONSULATU W NOWYM JORKU i FOTORELACJA Z BRAZYLII

I LINIA FRONTU Z COVID19 – Z BENEDYKTYŃSKĄ USŁUŻNOŚCIĄ MIŁOŚCI
27 kwietnia 2020
PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA W NOWEJ KAPLICY
2 maja 2020
Pokaż wszystkie

CIEPŁE SŁOWA O NASZYCH SIOSTRACH Z KONSULATU W NOWYM JORKU i FOTORELACJA Z BRAZYLII

Dzielimy się dobrym słowem o naszych Siostrach z Long Island z Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku. Aż miło…

Siostry dziękujemy! Jesteśmy dumne!!!
Pamiętamy w modlitwie!
 
SŁOWO OD SIÓSTR Z HUNTINGTON Z POLA CAŁODOBOWEJ WALKI:
 
„Prorok Izajasz napisał: „Daleko bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać” (Iz 54, 14-17).
 
Ta piękna myśl towarzyszy nam w tym trudnym czasie tu, w mieście Huntington NY, gdzie ponad 3,5 tys. osób jest zarażonych koronawirusem i około 250 osób zmarło. Największa liczba ofiar jest w domach dla ludzi starszych, takich jak nasz. Sąsiednie domy straciły po 30 podopiecznych.
 
W naszym domu Siostry pracują 24/7 z osobami w wieku od 75 do 107 lat. Jesteśmy ogromnie wdzięczne za każda Siostrę, jej trud i poświęcenie dla podopiecznych. Siostry starają się, aby nasi seniorzy czuli się bezpieczni, radośni i mogli przeżywać dzień w atmosferze pokoju. Robimy wszystko, co możemy, żeby uchronić ich od zarażenia. Niestety jedna z naszych podopiecznych przebywająca na rehabilitacji została zakażona i zmarła.
 
Jedyna nasza nadzieja w Bogu.
 
Korzystając z okazji chciałybyśmy podziękować wszystkim, którzy modlą się za nas i wspierają dobrym słowem. Dziękujemy za wszystkie przejawy troski.
 
Święty Józefie, dziewiczy opiekunie i żywicielu naszego Boga, Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, oraz przeczysty Oblubieńcze Dziewicy Maryi, Tobie oddajemy się w opiekę i obieramy Cię za naszego szczególnego patrona i orędownika przed Obliczem Boga. Bądź naszym stróżem i obrońcą.
 
Siostry z Huntington

https://www.facebook.com/benedyktynkiosb/

 

?? #Polonia4Neighbours:
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt25, 40).
➡️ Wspólnota Sióstr Benedyktynek Misjonarek modli się i pracuje w Huntington na Long Island, a od czasów II Wojny Światowej prowadzi też dom opieki dla osób starszych. Od połowy marca br. po decyzji Departamentu Zdrowia zamykającej dom dla odwiedzających i po to, aby uchronić osoby najbardziej narażone, siostry przebywają zamknięte ze swoimi podopiecznymi.

Konsulat Generalny NY

https://www.facebook.com/ConsulateofPolandinNewYork/

Consulate General of Poland in New York

26 kwietnia o 00:56

 

 

 

 

 

 

 

BRAZYLIA

 

Czy to naprawdę zielone pole?
Kiedy popatrzymy na szary i piaszczysty krajobraz – trudno uwierzyć, że pochodzi z brazylijskiego miasteczka CAMPO VERDE, co oznacza własnie ZIELONE POLE.
Po tych wysuszonych terenach, do najuboższych docierają z posługą i prowiantem nasze Siostry z Brazylii.
To kolejne bohaterki walki o życie w dobie pandemii, która dziesiątkuje ten piękny, rozległy, ale i biedny kraj…
Dziękujemy Siostrom za ich odwagę i ofiarną miłość do najuboższych, a w nich – do Pana Jezusa!