BYĆ POSŁANYM, BY NIEŚĆ ŚWIATŁO EWANGELII

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W TV POLONIA – NIEDZIELA AD GENTES 28.02.2021 GODZ. 13.00
26 lutego 2021
CZUWANIE MODLITEWNE W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA W KONINIE MORZYSŁAWIU
12 marca 2021
Pokaż wszystkie

BYĆ POSŁANYM, BY NIEŚĆ ŚWIATŁO EWANGELII

W czerwcu 2020 r. Ks. Biskup Jerzy Mazur powołał do istnienia Ełcki Wolontariat Misyjny, którego celem jest: duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży do pełnienia posługi wolontariusza w krajach misyjnych oraz prowadzenie animacji misyjnej w parafiach diecezji ełckiej. Koordynatorami tego projektu Ks. Biskup ustanowił Ks. Krzysztofa Karskiego Dyrektora Wydziału Misyjnego Diecezji Ełckiej oraz S. Donatę Topa Benedyktynkę Misjonarkę. Zgłosiło się 21 osób gotow

ych podjąć formację, aby być posłanymi jako wolontariusze. Natomiast 14 wolontariuszy, którzy już wcześniej w ramach różnych organizacji kościelnych wyjeżdżali na placówki misyjne, zadeklarowało pomoc w ich przygotowaniu poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem i wsparcie duchowe.

Czas pandemii nie jest najbardziej dogodnym czasem na tworzenie nowych dzieł, wyraźnie dało się to odczuć, kiedy z powodu obostrzeń sanitarnych, byliśmy zmuszeni odwoływać zaplanowane spotkania. Cóż, uczymy się tego, że misjonarze muszą być cierpliwi i wytrwali. Nadarzyła się wspaniała okazja, by zrobić kolejny krok na drodze tworzenia Ełckiego Wolontariatu Misyjnego, ponieważ w II Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „Niedzielą Ad Gentes”, Ks. Biskup Jerzy Mazur miał sprawować w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach uroczystą Msze Święta w intencji misji i misjonarzy. Postanowiliśmy w tym dniu zrobić krótkie spotkanie kandydatów na wolontariuszy i poprosiliśmy naszego Ordynariusza, który jest także Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, aby udzielił wolontariuszom specjalnego błogosławieństwa na rozpoczęcie formacji.

Spotkanie rozpoczęło się w auli parafii św. Aleksandra o godz. 10:00. We wprowadzeniu S. Donata Topa przedstawiła cel i program formacji w ramach Ełckiego Wolontariatu Misyjnego. Następnie Ks. Piotr Bączyński, który jako kleryk został posłany na wolontariat misyjny do Kenii, podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami, zachęcając słuchających do tego, aby zakochali się w misjach i odważnie odpowiedzieli na głos misyjnego powołania. W bardzo obrazowy sposób przedstawił warunki w jakich żyją najubożsi ludzie w tym kraju. Potem Ks. Krzysztof Karski przedstawił wolontariuszom zasady wyjazdu w ramach wolontariatu misyjnego, omówił wszystkie formalności związane z realizacją takiego przedsięwzięcia i wskazał konkretne placówki dokąd wolontariusze mogą być posłani. Zaznaczył, że jeśli pandemia uniemożliwi wyjazdy zagraniczne, zostaną stworzone warunki do realizacji wolontariatu w Polsce, będzie to okazja do nabycia praktycznych umiejętności, które potem mogą być przydatne w posłudze misyjnej. Kolejnym elementem naszego spotkania było wysłuchanie porywającego świadectwa wieloletniego misjonarza, posługującego w Zairze (dziś Kongo) Werbisty O. Kazimierza Szymczychy SVD. Ukazał on piękne i radosne oblicze misyjnej posługi, ale zwrócił też uwagę na trudności i zagrożenia, na jakie wolontariusze mogą natrafić. Podkreślił, że dla niego czas pobytu na misjach był czasem dojrzewania do pełni człowieczeństwa. „Praca na froncie misyjnym – mówił stała się moją pasją. Wędrowałem po bezdrożach, pływałem łódką, nocowałem w poszczególnych wioskach i uczyłem się życia. Rychło zrozumiałem, że dzieli nas wszystko: kolor skóry, język, Nie, dziedzictwo kulturowe i religijne, ale łączy człowieczeństwo.” Po krótkiej przerwie S. Donata zaprezentowała zebranym sylwetki wolontariuszy pochodzących z diecezji ełckiej, którzy już realizowali swoją posługę w krajach misyjnych. Wyjeżdżali do Kenii, Tanzanii, Sudanu, Indii, Tajlandii, Kazachstanu, Peru, Ekwadoru, Albanii i Rumunii. W południe przybył do nas Ks. Biskup Jerzy Mazur SVD, który także ma bogate doświadczenie misyjne ponieważ posługiwał w Ghanie, na Białorusi i na Syberii. W swoim słowie pasterskim, zwrócił uwagę na istotę powołania misyjnego. Pogratulował młodym ich odwagi i otwartości na głos Boga. Cytując afrykańskie przysłowie „Kto siedzi na słoniu nie musi się obawiać szczekających psów”, zachęcił do ufnego powierzenia swojej przyszłości Bożej Opatrzności i wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego. 

Następnie udaliśmy się do kościoła, gdzie o godz. 13:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta transmitowana przez TVP Polonia. W homilii, nawiązując do hasła tegorocznej Niedzieli Ad Gentes – „Żyjmy Eucharystią”- Ks. Biskup Jerzy Mazur podkreślił, że Eucharystia w istotny sposób kształtuje naszą świadomość misyjną: „Odnawiajmy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjmy Eucharystią – to znaczy urzeczywistniajmy to, co Ona oznacza i korzystajmy z mocy, które ofiarowuje. Wypełniajmy swą misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy”. Zwracając się do wolontariuszy misyjnych Ks. Biskup powiedział: „Drodzy młodzi bądźcie tą zapałką wzniecającą ogień, ogień miłości, nadziei, prawdy, wiary i zachęcajcie innych, bo misje, dawanie Chrystusa innym to cudowna radość, to wspaniałe szczęście. Dzielić się Chrystusem, pomagać drugiemu człowiekowi na drodze do zbawienia – to prawdziwe szczęście i uszczęśliwianie innych” Po Komunii Świętej Ks. Biskup udzielił uroczystego błogosławieństwa wolontariuszom, którzy z zapalonymi świecami, na których widniało logo Ełckiego Wolontariatu Misyjnego, zgromadzili się przed ołtarzem. Wypowiedział nad klęczącymi wolontariuszami słowa modlitwy – „prosimy Cię Panie: wejrzyj na tych, którzy rozpoczynają przygotowanie do bycia posłanymi by nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi. Swoją prawicą prowadź ich i wspieraj mocą swej łaski, aby nie zniechęcali się trudami i z entuzjazmem służyli pomocą wszystkim, do których zostaną posłani.” Kiedy odwrócili się oni do wiernych i zaśpiewali pieśń „Oto ja Poślij mnie”, można była na ich opromienionych blaskiem świec twarzach dostrzec radość ale i łzy wzruszenia. „Poczułam, że moje misyjne powołanie zaczyna nabierać realnych kształtów.”- powiedziała potem jedna z wolontariuszek i dodała – „Wiem, że czeka mnie jeszcze długi proces przygotowania, ale dziś postawiłam kolejny krok na tej drodze, która ufam, że prędzej czy później doprowadzi mnie do służby tym, do których czuję, że Pan mnie posyła.”

Niech będzie uwielbiony Bóg w sercach tych, którzy pomimo trudnej sytuacji w Kościele i na świecie, nie zniechęcają się ale z odwagą podejmują wezwanie Chrystusa, aby iść na krańce świata i dzielić się skarbem wiary z tymi, którzy jeszcze nie doświadczyli piękna duchowej relacji z Bogiem, nieść im orędzie nadziei i pokoju. 

Papież Franciszek często podkreśla, że Jezus prosi nas, abyśmy byli zawsze gotowi do bycia posłanymi, do wyjścia naprzeciw innym ludziom. Już sam fakt, że otrzymaliśmy życie jest, zaproszeniem do wejścia w dynamikę daru z siebie, która może przyjąć formę dowolnego powołania, także powołania do bycia wolontariuszem misyjnym. W Orędziu na 94 Światowy Dzień Misyjny Franciszek pisze:W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid 19, to misyjne pielgrzymowanie całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które znajdujemy w opisie powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem… W tym kontekście, powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze wzglądu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa. Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie.” Oby te słowa Piotra naszych czasów znajdowały żywy oddźwięk w sercu każdego chrześcijanina bo przecież na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami, czyli posłanymi, aby być świadkami wiary we współczesnym świecie.

s. Donata Topa OSB