BENEMERENTI DLA S. WALERII OSB

DUCHOWA ŁĄCZNOŚĆ PRZEZ OCEAN = ORA & LABORA
12 marca 2022
SERCER ŚCISKA
15 marca 2022
Pokaż wszystkie

BENEMERENTI DLA S. WALERII OSB

PAPIESKI MEDAL BENEMERENTI POWEDROWAŁ DO S. WALERII OSB Z KWIDZYNA

To dla nas wielka radość, że tak zaszczytne papieskie wyróżnienie za wybitne aslugi dla Kościoła zostało przyznane przez papieża Franciszka s. Walerii OSB, która od wielu lat posługiwała z wielkim zapałem w kwidzyńskich parafiach. Dziękujemy Bougu za Jej Ducha służby i Kapłanom za docenienie jej wieloletniej pracy.

Poniżej zamieszczamy tekst przemówienia naszej Przełożonej Generalnej wygłoszonego podczas uroczystej celebracji w katedrze kwidzyńskiej dnia 13.03.2022 r.

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, Czcigodny Księże Proboszczu i Księża według godności i funkcji, Drogie Siostry, Parafianie i Mieszkańcy Kwidzyna, Kochana Siostro Walerio,

Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników? Gdyby zabrakło tego konkretnego znaku, należałoby się obawiać, że miłość ożywiająca cały Kościół ostygnie, (…) że „sól” wiary zwietrzeje w świecie ulegającym sekularyzacji /Jan Pawel II, Vita consecrata/.
To papieskie pytanie św. Teresy z Avila, zawarte w dokumencie kierowanym do osób konsekrowanych (Vita Consecrata), nabiera w dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia, a w dniu dzisiejszym – tak wyjątkowym – odkrywamy jeszcze większą jego wymowę. Bo rzeczywiście – jaki byłby dziś świat, gdyby nie było w nim zakonników, osób konsekrowanych Bogu, Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Kwidzynie, Siostry Walerii, która swą wierną benedyktyńską modlitwą oraz cierpliwą i solidną pracą włożyła swą najlepszą cząstkę dla chwały Kościoła Elbląskiego?
Dziękujemy Papieżowi Franciszkowi i Pasterzowi tego Kościoła, ks. bp Jackowi Jezierskiemu, którzy przychylili się do prośby skierowanej przez Proboszcza tej parafii, ks. kan. Ignacego Najmowicza, przyznając s. Walerii papieski medal BENEMERENTI. Jest to wyjątkowe odznaczenie Wspólnoty Kościoła, która pragnie dostrzec codzienną, gorliwą, wierną i wieloletnią posługę sióstr Benedyktynek Misjonarek na ręce naszej Drogiej Siostry Walerii dla dobra wierzących i wszystkich Mieszkańców Kwidzyna.
„Modlitwa i praca to jakby dwa ramiona benedyktynki misjonarki wznoszące się do Boga w hymnie uwielbienia”
/Konstytucje/. Dziś – podczas tej pięknej i uroczystej liturgii – w sposób szczególny pragniemy Boga uwielbiać za dar życia, powołania i posługi s. Walerii w naszej benedyktyńskiej Wspólnocie, która dzieląc się fascynacją Boga i gorliwie Mu służąc w bliskości ołtarza dała wymowne świadectwo o pierwszeństwie Chrystusa w jej życiu i podążaniu Jego drogami za przewodem Ewangelii /RB Prol./.