BENEDYKTYNKI W EŁKU WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH NA GALI BIAŁEJ LILII 2017

ŚP. S. ANASTAZJA WITKOWSKA POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA
26 września 2018
BENEDYKTYNKI W PUŁAWACH MAJĄ „SWOJĄ GÓRĘ ŚW. MICHAŁA”
1 października 2018
Pokaż wszystkie

BENEDYKTYNKI W EŁKU WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH NA GALI BIAŁEJ LILII 2017

Pragniemy podzielić się wielką radością, iż dzisiejszego wieczoru (27.09.2018), w ramach dorocznej nagrody – przyznawanej przez Prezydenta Miasta Ełku – w grupie wyróżnionych w kategorii POSTAWA GODNA NAŚLADOWANIA znalazło się nasze Zgromadzenie i dzieła prowadzone pod skrzydłami Tęczowego Domu. W imieniu Przełożonej Domu, s. A. Antonii Kowalczyk OSB oraz s. Dyrektor Marii Dębowskiej OSB, wyróżnienia odebrały s. Ignacja Skowronek OSB i s. Judyta Vovchok OSB.

Dziękujemy Władzom Miasta Ełku, Ełczanom oraz obradującej Kapitule, decyzją której dostrzeżona i doceniona została ponad siedemdziesięcioletnia posługa Sióstr Benedyktynek Misjonarek w tym Mieście oraz szczególnym i kończącym się Roku Jubileuszowym 100-lecia istnienia Zgromadzenia. 

Znamy laureatów Nagrody Białej Lilii