Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Artykuł

Dom w Santo Domingo de los Colorados w Ekwadorze, będący pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, powstał 10 lutego 1996 roku. 

Dzieła własne: Centrum Pomocy Szkolnej "Arco Iris", Dom Dziecka "Hogar Valle Feliz", gabinet lekarski, apteka.

Działalność sióstr: przygotowanie świeckich do przyjęcia sakramentów, przygotowanie liturgii w kościele i kaplicach, prowadzenie grup Dziecięctwa Misyjnego i scholi dziecięcej, pomoc charytatywna. 


Adres:

CONGREGACION DE LAS HNAS.

BENEDICTINAS MISIONERAS

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Coop. Juan Eulogio Paz y Nino

Casilla 17-24-577 

ECUADOR - SUR AMERICA

TEL. 0-0-593 237 62 305

TEL/FAX 0-0-593 237 62 202