Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Aktualności » Rekolekcje Wielkopostne w Tęczowym Domu (2017)

W Wielkim Poście w Tęczowym Domu odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził  ks. Krystian Ostrowski. Tematem pierwszego dnia było poszukiwanie Jezusa w naszym życiu i odkrywanie miejsc, w których możemy go spotkać. Każdy może się zagubić, ale ważne, by odnaleźć właściwą drogę. Drugiego dnia rekolekcji słowa księdza Krystiana odnosiły się do wiosennego odrodzenia, podczas którego każdy może rozwinąć się duchowo, jak gałązki, które wiosną zazieleniają się i pokrywają kwiatami.

Na zakończenie rekolekcji odbyła się wspólna droga krzyżowa. Uczniowie uczestniczący w rozważaniach podchodzili do ołtarza z symbolami Męki Pańskiej. Były tam suche gałązki, włócznia, woda, szata oraz młotek.

Na koniec uczniowie podziękowali księdzu Krystianowi za Słowo Boże i wspólnie spędzony czas, dzięki któremu każdy mógł pogłębić swoją wiarę i więź z Jezusem.

Zdjęcia dostępne są TUTAJ