Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Dla młodych » Rekolekcje » Rekolekcje dla młodzieży w Otwocku (15-17.04.2016)

Kolejny krok za nami: od 15 do 17 kwietnia 2016 roku kroczyliśmy śladem BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ. Teraz jest chwilą naszego zbawienia. Jesteśmy w drodze i potrzebujemy jasnych drogowskazów. Na pewno błogosławieństwa takie są, jasne i pewne, wystarczy za nimi pójść.

W otwockiej wspólnocie mogliśmy doświadczyć piękna chrześcijańskiej drogi w klimacie pokoju od Zmartwychwstałego Pana. Rozpoczęliśmy ją od Drogi Światła, a zakończyliśmy nabożeństwem przejścia przez Bramę Miłosierdzia, namaszczeni olejem radości.

Dziękujemy Siostrom i  ks. Łukaszowi Brusowi, który towarzyszył nam przez cały czas rekolekcyjnej wędrówki. Nie bez znaczenia jest fakt, że Ksiądz pracuje w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Jego Słowo było mocno zakorzenione w MIŁOSIERDZIU.

Duchowo towarzyszyła nam również św. Faustyna a szczególnie Jej modlitwa, by wszystko: oczy, uszy, ręce, nogi, serce były miłosierne.

Teraz przed nami ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY w Krakowie.

JEZU, UFAMY TOBIE ! 

Zdjęcia dostępne TUTAJ