Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Dla młodych » Rekolekcje » Rekolekcje dla młodzieży w Otwocku (7-10.11.2014)

„Szaleństwo Miłości” - pod takim hasłem przebiegały jesienne rekolekcje dla młodzieży w Otwocku. Rozpoczęły się 7 listopada czyli w piątek wieczorem i trwały do 10 listopada czyli do poniedziałku. Były związane tematycznie z Sakramentem Eucharystii. Prowadził je Ks. Dariusz Konopko. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: s. Donata, s. Lucilla, s. Joanna i s. Jonasza. Oprawą muzyczną tego spotkania zajęły się s. Gregoria i s. Bogusława. W przygotowaniach materiałów do prowadzenia pracy w grupach bardzo pomogła s. Mistrzyni Aneta. Było 15 uczestników (czterech chłopców i 11 dziewcząt) z Puław, Garbowa, Miechowa i Otwocka.

W programie było dużo czasu na modlitwę, zwłaszcza na Eucharystię,  Adorację Najświętszego Sakramentu, Brewiarz i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Treść konferencji Ks. Darka była solidnie przygotowana i przekazana w ciekawy i  przystępny sposób – została bardzo dobrze odebrana przez młodzież, o czym świadczyły wypowiedzi podczas „Godziny świadectwa”.

W ramach pracy w grupach było pieczenie chleba (udał się wspaniale), tworzenie plakatów oraz refleksja nad owocami Eucharystii. Panowała wspaniała pełna życzliwości atmosfera. Charakterystyczną cechą tych rekolekcji była radość -  i ta piękna wewnętrzna podczas modlitwy – i ta spontaniczna i żywiołowa w chwilach wspólnych spotkań.

W niedzielę wieczorem  młodzi odśpiewali z Siostrami Nieszpory, a potem udaliśmy się do refektarza na wspólną kolację. Uczestnicy podziękowali wszystkim Siostrom, na ręce S. Przełożonej Anuarity, za możliwość przeżycia tak wspaniałego spotkania. Podziękowali także Księdzu Darkowi i wręczyli symboliczne pięknie ozdobione chleby. S. Nikodema przygotowała dla uczestników rekolekcji niespodziankę w postaci wykonanych przez nią aniołków.

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!!

Zdjęcia dostępne są TUTAJ