50 LAT MINĘŁO…

ŚP. S. PAULINA OSB POWRÓCIŁA DO DOMU OJCA
26 maja 2022
ZŁOTY JUBILEUSZ POSŁUGI SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK W ZIELONEJ GÓRZE
5 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

50 LAT MINĘŁO…

50 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ….Tak… dziś uwielbiamy Boga za Jego Opatrzność oraz udzielone łaski w 50-letniej historii Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Gdańsku Brzeźnie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył J.E. Ks. Bp W. Szlachetka, a wraz z nami modlił się i śpiewem wielbił Boga zespół Mocni w Duchu, również podczas dziękczynnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie zabrakło też czasu na posiłek oraz wspólną zabawę na terenie Przedszkola Benedyktynek. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!

SŁOWO POWITANIA S. DYREKTOR TERESITY OWSIEJKO OSB PODCZAS UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY (Reguła Św. Benedykta 57,9)

DZIĘKI CZYNIMY BOGU ZAWSZE ZA WSZYSTKO… 

JESTEŚMY WDZIĘCZNE BOGU I LUDZIOM ZA 50 LAT ISTNIENIA
I WSPÓŁUDZIAŁU W WYCHOWANIU MŁODEGO CZŁOWIEKA

Czcigodni Kapłani… Kochane Siostry…  Kochani Rodzice, Dzieci… 

Przyjaciele i Dobroczyńcy Przedszkola… Drodze Goście…,

to już 50-lat, odkąd Siostry Benedyktynki Misjonarki posługują swoją modlitwą i pracą w Gdańsku-Brzeźnie. Wielu Rodziców na przełomie tych wszystkich lat zaufało Siostrom i powierzyło ich opiece swój najcenniejszy skarb – Dziecko, by w Przedszkolu im. Matki Jadwigi Kuleszy mogło wzrastać w oparciu o chrześcijańskie zasady wychowania.

Jesteśmy wdzięczne Bogu i ludziom za każdy dzień, za każde Dziecko, Rodzinę, Siostrę, Pracownika, Dobrodzieja i Ofiarodawcę, których na przełomie tych wszystkich lat Opatrzność Boża stawiała na naszej drodze. 

Niech Bóg będzie Uwielbiony przez dobroć i czyny miłości naszych Sióstr, które z pasją i zaangażowaniem, pomimo wielu trudów i przeciwności, tworzyły to miejsce z jego charakterystycznym, rodzinnym klimatem. Szczególnie wdzięczne jesteśmy obecnym tu pośród nas dyrektorkom s. Wenancji Rejmus – pierwszej dyrektorce i charyzmatycznej wychowawczyni wielu pokoleń dzieci oraz s. Rajmundzie Witkowskiej – pełniącej z oddaniem przez wiele lat posługę dyrektora placówki. 

Nie byłoby możliwe świętowanie Złotego Jubileuszu w tym miejscu, gdyby nie istotny wkład Wspólnoty Sióstr z Huntington w USA i zaangażowanie w dzieło budowy przedszkola Matki Martyny Wysockiej – niech Bóg wynagrodzi ich dar serca włożony w to wychowawcze dzieło.

W czasie Jubileuszowej Mszy Świętej w symbolicznym geście w procesji z darami, złożymy na ołtarzu tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wpisali się w 50-letnią historię naszej placówki i domu zakonnego – Kapłanów i Siostry, Dzieci i Rodziców, Personel oraz Przyjaciół i Dobroczyńców.

Będziemy wdzięczne za każde serce gotowe do przyjęcia Komunii Świętej podczas Jubileuszowej Mszy Świętej, bowiem jest to najpiękniejszy dar, jaki możecie nam ofiarować.

Zapraszam do wspólnej modlitwy pod przewodnictwem obecnego pośród nas Księdza Biskupa.

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY (Reguła Św. Benedykta 57,9)

SŁOWO PODZIĘKOWAŃ PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ M. MARCELINY KUŚMIERZ OSB PODCZAS UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, 

Czcigodny Księże Proboszczu i Księża według godności i funkcji, 

Kochane dzieci i rodzice,

Drogie Siostry i pracownicy naszej placówki, 

Parafianie, Drodzy Goście

 „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, cudem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” – z „Myśli” Jana Pawła II

Obchody jubileuszu 50-lecia Przedszkola „Benedyktynek” prowadzonego w Gdańsku przez Siostry Benedyktynki Misjonarki, skłaniają do refleksji nad wypełnianiem przez Siostry misji powierzonej im przez Boga. „Podstawową formą apostołowania Sióstr w świecie powinno być zawsze i wszędzie życie głęboko zjednoczone z Bogiem,…,  przepojone modlitwą duchem ofiary i miłości do każdego człowieka, czyli dawanie świadectwa o aktualności Ewangelii Chrystusowej w każdej epoce.” (Konst. II,6 ) Podążając drogą wytyczoną przez Matkę Założycielkę Jadwigę Kuleszę i tradycję Zgromadzenia, siostry prowadzą zewnętrzne formy działalności apostolskiej. Jedną z form apostolstwa realizowanego, przez Zgromadzenie jest wychowanie i kształcenie dzieci poprzez prowadzenie przedszkoli.

Praktyka wychowawcza Sióstr Benedyktynek Misjonarek oparta o chrześcijańską wizję człowieka stała się podstawą wypracowanego przez siostry własnego systemu wychowawczego, który z czasem stał się na tyle zwarty, że nosił znamiona koncepcji wychowawczej zawierającej określone zasady, cele, metody i środki (s. Antonia Bernarda Kowalczyk, 1994). Pedagogika Sióstr Benedyktynek Misjonarek opiera się na najnowszych zdobyczach pedagogicznych, psychologicznych, na wartościach chrześcijańskich płynących z Ewangelii oraz na specyficznym rysie związanym z duchowością benedyktyńską. 

Chrześcijańskie wychowanie realizowane przez Siostry Benedyktynki ma na celu wyrobienie prawego sumienia chrześcijańskiego wychowanków, uwrażliwienie ich na dobro własne i społeczne, tak doczesne, jak i wieczne, wykształcenie woli do prawdziwej wolności i odpowiedzialności. Troską sióstr jest więc wychowanie osób umiejących kierować własnym życiem, świadomych swoich pragnień, dążeń, a także powołania i zadań. (s. Antonia Kowalczyk, 1994).  

Dla Sióstr, które pracowały w tej placówce zawsze bardzo ważne były słowa Chrystusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, Mnieście uczynili ” (Mt 25,40). Siostry swoją opieką duchową starają się obejmować nie tylko dzieci, ale całe rodziny poprzez organizowanie spotkań formacyjnych, dni skupienia, nabożeństw, ale także wspólnych wyjazdów, festynów, uroczystości. Harmonijna współpraca pomiędzy rodziną a personelem przedszkola jest podstawą uzyskania dobrych owoców procesu kształcenia i wychowania.

Pragniemy kontynuować i rozwijać działalność tej placówki, zapewniając dzieciom poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i napełniając ich serca i umysły tylko tym, co dobre i pożyteczne. Życzę, aby pod opieką św. Benedykta, dzieci mogły odkrywać swoje talenty, zdobywać nowe umiejętności a przede wszystkim doskonalić swoje człowieczeństwo. Rodzicom życzę, aby mogli spokojnie pracować, wolni od niepokoju o los swoich pociech. Niechaj Dobry Bóg udzieli potrzebnych łask siostrom i pracownikom przedszkola i żłobka, aby każdego dnia z cierpliwością i miłością towarzyszyli swoim podopiecznym.

Dziś wielbimy Boga za dar istnienia tego przedszkola, za wszelkie dobro, jakie dokonało się w tej placówce na przestrzeni 50 lat jej istnienia. Słowa wdzięczności i uznania kierujemy do Sióstr Dyrektorek s. Wenancji i s. Rajmundy które troszczyły się najpierw o jego utworzenie a potem ciągły rozwój i doskonalenie.

Słowa podziękowania kierujemy także do s. Ekonomki Matki Martyny i wspólnoty Sióstr z Huntington w USA za trud włożony w budowę i pozyskiwanie środków na modernizację.   Dziękujemy wszystkim Siostrom i osobom świeckim, które tu pracowały i obecnie pracują. Dziękujemy mieszkańcom Brzeźna i innych dzielnic Gdańska, za zaufanie wobec naszego Zgromadzenia wyrażone w powierzeniu nam opieki nad Waszymi dziećmi. Dziękujemy za życzliwość i wszelkie formy okazywanej siostrom pomocy.

Słowa wdzięczności kieruję do Jego Ekscelencji Ks. Bpa Wiesława Szlachetki za przewodniczenie Eucharystii i ubogacenie nas głęboką refleksją nad Słowem Bożym. Gospodarzowi tego miejsca, Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Janowi Świstowiczowi dziękujemy za gościnność i współpracę z naszym Zgromadzeniem. 

Dziękuje przedstawicielom władz oświatowych za pomoc i harmonijną współpracę, przybyłym gościom za wspólne modlitewne dziękczynienie i radosne jubileuszowe świętowanie.

Serdecznie dziękuję S. Przełożonej Symeonie, s. Dyrektor Teresicie, całej gdańskiej wspólnocie, pracownikom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości i życzę, aby to jubileuszowe spotkanie otworzyło nowy piękny rozdział w Waszym życiu, przepełniony Bożym błogosławieństwem.

Złoty Jubileusz „Benedyktynka”. (21.05.2022)